фирми продукти
представяме
работа
 

Топ - Гео

Топ - Гео

адрес: София, бул. "Самоковско шосе" №2Л, БЦ Боила
телефон: 02/ 917 56 37
факс: 02/ 917 56 37

Геодезически и маркшайдерски услуги, изработване на кадастър на населени места и извънселищни територии, подземен кадастър, регулация и вертикално планиране, изработване на кадастрални карти и др.
ЕТ Кирил Данаилов - ТОП - ГЕО е регистрирана през 1995 г.
През изтеклия период от време фирмата и нейни служители са взели участие като изпълнители и подизпълнители в много дейности от областта на геодезията и кадастъра:
- Участие във всички фази и етапи в извършването на технически дейности по прилагане на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ за редица землища от територията на страната.
- Участие в извършването на технически дейности за поддържане на КВС.
- Изработване на кадастрални карти и регистри.
- Изработване на помощни кадастрални планове.
- Изпълнение на технически дейности по прилагане на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ за земи.
- Изработване на кадастър на подземните проводи и съоръжения.
- Първоначално оцифряване и анализ на кадастрални карти.
- Изработване на ГИС на защитени територии и резервати.
- Геодезическо осигуряване на геофизични, геоложки и хидрогеоложки дейности.
- Геодезически снимки и проекти за вертикално планиране на терени за бензиностанции, площадки за базови станции на GSM оператори, сгради, съоръжения и др.
- Геодезически снимки и наблюдение на деформации на свлачищни терени.
- Изработване на регулационни планове.
- Поддържане на Картата на възстановената собственост за Съдебни райони Тетевен, Враца, Бяла Слатина, Плевен и Кнежа.

Фирмата разполага с добър екип от специалисти, по-голямата част от които са правоспособни лица, регистрирани съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба 3 за водене и съхраняване на регистъра лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, имащи голям опит и трудов стаж в областа на геодезията и кадастъра като цяло.
ТОП - ГЕО


ТОП - ГЕО


ТОП - ГЕО


ТОП - ГЕО


ключови думи

геодезически услуги, маркшайдерски услуги, изработване на кадастър, вертикално планиране, кадастрални карти, кадастрални регистри, геодезия, геодезически заснемания, регулационни планове, геодезическо осигуряване, кадастър, картография

посещения: 7278

продукти

препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg