фирми продукти
представяме
работа
 
Упражняване на строителен надзор за обект Изграждане на канализационна помпена станция Акациите и тласкател - гр. Варна
Изпълнение на инфраструктурни мерки по укрепване на река Воздол, община Челопеч, с цел предотвратяване на риска от наводнения
Залесяване и временни заграждения на залесените терени по проект Изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания от Директива за местообитанията на ЕС на територията на Община Тунджа
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Мокреш, общ. Вълчедръм – ІІ етап
Упражняване на строителен надзор по изграждане на седем центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Стара Загора
Изпълнение на СМР на обект Строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на Кубрат
Строителен надзор на обект - Изграждане на филиал на целодневна детска градина Теменуга и общностен център в град Сливен
Поддръжка, текущ ремонт и снегопочистване на съществуващи горски пътища, както и строителство на временни горски пътища
Изграждане на Крайморски парк в с. Равда, Община Несебър
Интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води в кв. Горно Езерово, гр. Бургас
Извършване на строително-ремонтни работи в сгради на Агенция по заетостта
Одит по проект Модернизация на образователната инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на община Велико Търново
Определяне на изпълнител за изработване на проекти за модернизация на път
Доставка и монтаж на 72 броя гардероби
Осъществяване на строителен надзор по изпълнение на инвестиционен проект Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера
Извършване на строително-монтажни работи
Извършване на строително-монтажни работи по проект Димум – античната митница на Мизия
Текущ ремонт на MTБ на ОПУ - Русе за 2012 год.
Инженеринг, проектиране и строителство на ПСОВ
Извършване на строително-ремонтни и строително-монтажни работи на сгради, хотели и почивни домове
Строителство на Канални помпени станции, напорни тръбопроводи и колектори в рамките на проект Интегриран проект за водния цикъл на Созопол
Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна
Извършване на ремонтни дейности в сгради на МЗ и сграден комплекс Център по хигиена по обособени позиции
Извършване на строително монтажни работи на работните и санитарни помещения в сградите ползвани от ДСП - община Русе и община Свищов
Ремонт и преустройство на кино Одеон
Аварийни, строително ремонтни работи по част архитектурно строителна, конструктивна и хидроизoлация на трафопостове
Извършване на текущ ремонт по административната сграда на РУ "СО" - гр. Ямбол
Извършване на ремонт на горски автомобилен път
Рехабилитация на пътища - проучване, проектиране и строителство
Избор на консултант за упражняване на строителен надзор и контрол по строителството на строителни и монтажни работи в крепостта Туида
1 2 3 4 5 6 78 ] 9 10 11 12 13
512 резултата в 13 страници

препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg