фирми продукти
представяме
работа
 
Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строителни дейности по проект Изграждане на едно защитено жилище в с. Крушари
Доставка на работно облекло извън контролираната зона
Изпълнение на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, собственост на ЧЕЗ Разпределение България АД
Изпълнение на технически проект за възстановяване на природни местообитания и противоерозионно укрепване в НП Централен Балкан
Ремонт на покрив – подмяна на покривна хидроизолация в административната сграда на офис Монтана при ТД на НАП Велико Търново
Избор на Инженер-консултант за обект: Проект за разширение на метрото в София
Строителство на Водопроводна и канализационна мрежа по път III-8402 от км 5+186 до км 5+500
Строителство на Битова сграда с хотелска част и зала за обучения
Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001/050 Лот 47 Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-13
Доставка на обзавеждане, оборудване и специализирано оборудване по проект Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за деца в риск на територията на Община Димитровград
Избор на изпълнител на СМР по Реконструкция и подмяна на външен довеждащ водопровод в с. Свобода, Община Стрелча
Избор на изпълнител на СМР за доизграждане на уличната канализационна мрежа на с. Врачеш, община Ботевград
Реконструкция на водопровод и улична настилка по ул. Тодор Каблешков в гр. Карлово
Проектиране и строителство на подлез за обществен градски транспорт, автомобили и велосипеди и нова улица между кв. Родина и центъра
Извършване на строително-монтажни работи и доставка и монтаж на оборудване и съоръжения, ЛЕД екрани, открита сцена, карти, инфо табели и др.
Оценка на техническото сътояние и определяне на остатъчния ресурс на елементи от съоръженията на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД
Проект за разширение на метрото в София, втора метролиния
Осъществявяне на независим строителен надзор по време на изпълнение на строително-монтажни работи
Строително-монтажни работи обхващащи ремонт и преустройство на СБР-НК ЕАД, филиал Хисар
Избор на изпълнител за извършване на демонтажни работи, изкопни работи, ново СМР, доставки и електроинсталация по проект Изграждане на Туристическа инфраструктура в община Земен
Доставка на лични предпазни средства
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на агрегат за климатизация на операционния блок от сградата на Хирургически клиники на УМБАЛ Свети Георги ЕАД, гр. Пловдив
Осъществяване на дейности по строителен надзор в рамките на инвестиционен проект Ремонт и реконструкция на ОУ Св.Св. Кирил и Методий, с. Копринка
Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонта на Национално училище за танцово изкуство гр. София
Изпълнение на строителни и монтажни работи в община Велики Преслав по четири обособени позиции
Осъществяване на строителен надзор и контрол по време на строителство
Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонта на Национално училище по изкуствата Панайот Пипков гр. Плевен
Реконструкция на път HKV1170/III-505 Корен-Малък Извор/Кралево-Кладенец-Зимовина/III-5072
Изпълнение на строителен надзор, съгласно чл. 168 от ЗУТ при извършване на СМР по проект Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект детска градина Незабравка 2 в гр. Русе
Аварийни ремонтно-възстановителни работи на рибарско пристанище Чайка и яхтен терминал Свети Атанас, гр. Бяла - II-ри етап
1 2 3 4 56 ] 7 8 9 10 11 12 13
512 резултата в 13 страници

препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg