фирми продукти
представяме
работа
 
Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на дейностите по инвестиционен проект Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот
Изпълнение на строително-монтажни работи/ строителство за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. София, Столична община
Доставка на луминесцентни лампи за поддръжка на осветлението на метростанциите от първи и втори метродиаметър и буферни паркинги
Доставка на железарски и строителни материали използвани в строителството
Доставка на строителни материали
Изграждане на канализационен колектор за отвеждане на дъждовните води на летище Бургас
Ремонт на прозорци от алуминиева дограма на административната сграда на Районно управление Социално осигуряване - гр. Добрич
Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект: Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез рехабилитация на общинска пътна инфраструктура
Сервизно поддържане и текущ ремонт, включително доставка на резервни части и консумативи на климатична техника
Строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни дейности на обект: Търговски комплекс с трибуни в УПИ I-1017, кв.87 – гр.Созопол
Строително монтажни работи по проект №20/321/01338 Изграждане и ремонт на спортни съоръжения на територията на Община Твърдица
Строително монтажни работи за реализиране на инвестицията по проект 21/313/00072 Туристическа пътека мест. Зиково Бърце- мест. Габъра
Изпълнение на рехабилитация и изграждане на линейна инфраструктура, част от Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград
Инженеринг, проектиране, строителство, доставка и монтаж на оборудване и авторски надзор, на пречиствателна станция за отпадни води – гр. Асеновград
Избор на изпълнител на строителство на обект: Дълбокоморско заустване на пречистени води от пречиствателна станция за отпадни води – Созопол
Доставка на енергийно ефективна лабораторна апаратура
Поддържане на проводимостта на дъждоприемните шахти, разположени по уличните платна, площадите и подлезите на гр. Русе и по уличните платна и площадите в кварталите Средна кула и Долапите
Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги по осигуряване на информация и публичност на проект Разширение и рехабилитация на ВиК мрежата и реконструкция на ПСОВ на град Перник
Доставка, монтаж и програмиране на устройства за екстериорно осветление
Изпълнение на строително монтажни работи по проект: Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Лом
Преустройство на съоръженията на трамвайния релсов път на кръстовище бул. Витоша и ул. Алабин
Проектиране, доставка и монтаж на електрически мостов двугредов кран с количка Q=160/20t, машинна зала 6 блок кота 30
Газификация на отоплителната система на Център по хидро- и аеродинамика - Варна
Текущ ремонт в административните сгради на офис Габрово при ТД на НАП Велико Търново
Строително-ремонтни и строително-монтажни работи и за възстановяване на сграда държавна собственост, ул. Алеи Възраждане № 2, гр. Русе
Рехабилитация на път BGS1039, с. Рудник – с. Брястовец, в участъка от км 5+200 до 10+800
Зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа IV-ти клас и част от Републиканската пътна мрежа III-ти клас в община Стара Загора през експлоатационния период на 2013 - 2015 год.
Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на Община Елин Пелин
Доставка на елементи за заключващи системи
Извършване на дейностите по подготовка на площта за залесяване през 2013 г. и залесяване с дървесен вид – планински ясен през 2014 г.
1 2 3 45 ] 6 7 8 9 10 11 12 13
512 резултата в 13 страници

препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg