фирми продукти
представяме
работа
 
Технически ръководител строителни обекти

предлага

Техническият ръководител е материално отговорно длъжностно лице, което ръководи пряко изпълнението на строителните и монтажни работи на обекта съгласно нормативната уредба и прилаганите технологии, отговаря за воденето на документация, свързана с процеса на изграждане на обекта, а също така отговаря за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна безопасност.

Тъй като на обектите се работи с множество подизпълнители, техническият ръководител има задачата да координира техните действия, да следи да не се създават предпоставки за трудови злополуки, да следи за спазване на технологичните процеси и качеството на СМР, предоставянето и спазването на нормативната и проектна документация, необходима на съответния подизпълнител.

Изготвя график за изпълнението на видовете работи съгласно изискванията на техническата документация и спецификата на технологичните процеси и следи за неговото спазване.

Следи за своевременните заявки и доставки на материали, машини, инструменти, инвентарни пособия и готови изделия на ръководения от него обект.

Друго основно задължение на техническия ръководител е да познава в детайли проектната и нормативна база и да дава нужните разяснения и инструкции по прилагането ù на конкретния строителен обект, както на пряко подчинените си работници и бригади от работници, така и на подизпълнителите.

Задължение на техническия ръководител е да следи и води документацията на обекта в съответствие с действащата нормативна уредба.
Не по-малко важно е техническият ръководител да притежава умения за работа с хора и мотивация на подчинените си, да комуникира с тях и при необходимост да решава възникнали конфликтни ситуации и то по начин, ненакърняващ достойнството на участниците и непречещ на нормалния производствен процес.

30 април 2021 - 29 май 2021
Денистрой ЕООД

За повече информация: JobTiger.bg

още оферти от същата категория

  ЕТМ КОНСТРУКЦИИ
предлага
  Билдинг Експрес КР ЕООД
предлага
  ТЕСТЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
предлага
  Джи Пи Груп АД
предлага
  Бараж Констръкшън ООД
предлага
  Бараж Констръкшън ООД
предлага
  Бараж Констръкшън ООД
предлага
  Бараж Констръкшън ООД
предлага
  Евролинкс 1903 ЕООД
предлага
  SILVERHAND BULGARIA OOD
предлага
  SILVERHAND BULGARIA OOD
предлага
  SILVERHAND BULGARIA OOD
предлага
  SILVERHAND BULGARIA OOD
предлага
  SILVERHAND BULGARIA OOD
предлага
  SILVERHAND BULGARIA OOD
предлага
  SILVERHAND BULGARIA OOD
предлага
  SILVERHAND BULGARIA OOD
предлага
  SILVERHAND BULGARIA OOD
предлага
  SILVERHAND BULGARIA OOD
предлага
  SILVERHAND BULGARIA OOD
предлага

препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg