фирми продукти
работа
 
Професионални измервателни уреди от Глобал-Тест
Глобал-Тест ЕООД e официален представител на фирмите ТЕSТО, VEGA, KOBOLD и KERN - Германия и на CASELLA CEL - Англия. Фирмата има дългогодишен опит и сериозни позиции на българския пазар като дистрибутор на висококачествени уреди за измерване на физикохимични величини, климатични параметри, димни газове, ниво, прах, шум, осветеност и др., подходящи за различни приложения в промишлеността, производството и ХВП.

Ние предлагаме пълни комплекти от уреди за енергийна ефективност за обследване на сгради и промишлени системи, както и всички измервателни уреди, съответстващи на изискванията на HАCCP.

ТЕSТО - производител на апаратура за измерване на физикохимични величини, климатични параметри и димни газове
TESTO

• Електронни термометри и температурни сонди
• Инфрачервени термометри
• Термовизионни камери
• Електронни влагомери за насипни материали и дървесина
• Електронни термохигрометри и логери
• Анемометри
• Механични и оптични оборотомери
• Уреди за налягане
• Уреди за измерване на осветеност - луксметри
• Шумомери
• рН метри и кондуктометри
• Уреди за хладилни системи
• Многофункционални уреди за климатични системи, вентилации и за оценка качеството на въздуха в помещения
• Уреди за енергийна ефективност
• Газ анализатори на димни газове

VEGA - производител на електронни нивомери и нивосигнализатори
VEGA

• Eлектронни нивомери и нивосигнализатори
• Преобразуватели на статично и диференциално налягане
• Инструменти за индикация и настройка

CASELLA - производител на уреди за мониторинг на прах, шум, метеорологично оборудване
CASELLA

• Персонални пробовземни помпи за прах, пари, газове и аерозоли
• Шумомери

КOBOLD - производител на уреди за контрол, измерване и регулиране на поток, налягане, ниво и температура
KOBOLD

• Уреди за контрол, измерване и регулиране на поток, налягане, ниво и температура
• Сензори, ключове и трансмитери


KERN - производител на точни аналитични, платформени везни и влагоанализатори
KERN

• Електронни аналитични и платформени везни
• Анализатори на влага


CONSORT - производител на електрохимични уреди, аналитични уреди с лабораторно и индустриално приложение
CONSORT

• Портативни и настолни уреди за анализ на води
• Контролери за анализ на води
• Електроди
• Термометри


ГЛОБАЛ-ТЕСТ ЕООД е сертифицирана по ISO 9001:2015 и залага изключително много на качеството на предлаганите продукти, което определя конкурентните й позиции на пазара.

ГЛОБАЛ-ТЕСТ ЕООД е оборудвана и със сервиз за поддръжка, гаранционен и следгаранционен сервиз на продаваната апаратура.

За удовлетворяване нуждите на своите клиенти ГЛОБАЛ-ТЕСТ ЕООД разполага с акредитирана лаборатория за калибриране на средства за измерване за температура, влага и скорост на въздушен поток – ТОТАЛ-ТЕСТ ООД.

Фирма ГЛОБАЛ-ТЕСТ ЕООД предлага и калибриране на новозакупени и ползвани уреди в акредитирана по ISO 17025 лаборатория в Германия, с издаване на DАkkS-сертификати.
Измервателна апаратура: Глобал-Тест ЕООД
посещения: 15722
запитване

галерия
Термометър testo 735 - визуализира, съхранява и отпечатва Delta T, минимални, максимални и средни стойности
Инфрачервен термометър testo 830 - многофункционален инфрачервен термометър с 2-точково лазерно маркиране
Дата логер testo 174H - за измерване на температура и влага при съхранение на бързоразвалящи се продукти
Уред за измерване на влагосъдържание в материали testo 616
Термохигрометър testo 635 - за измерване влажността на въздуха, влагосъдържание в материала и точка на роса в системи с въздух под налягане
Крилчат анемометър testo 417 - за измерване скорост на въздушен поток, дебит и температура
Многофункционален уред testo 435 - за климатични параметри, за оценка качеството на въздуха в помещения
Уред за измерване на осветеност testo 540
Газ анализатор testo 330 LL Facelift
Газ анализатор testo 340
Оборотомер testo 460
Термовизионна камера testo 882 - подходяща за професионален термографски анализ
SAVERIS - система за мониторинг на измерените данни
Teрмометър testo 922
Инфрачервен тeрмометър testo 810
Инфрачервен тeрмометър testo 845
Дата логер testo 175 Т3
Термохигрометър testo 605
Термохигрометър testo 623
Термохигрометър testo 625
Уред за измерване на скорост testo 410
Уред за измерване на скорост testo 416
Детектор за утечки на газ testo 316
Тesto 350 - уред за анализ на димни газове
Стробоскоп testo 477
Радарен нивомер за постоянно измерване на ниво PS61
Вибрационен нивосигнализатор за течности SW63
Ултразвуков нивомер за течности и насипни материали SN62
Капацитивен нивомер за насипни материали и непроводими течности CL62
Капацитивен нивосигнализатор за непроводими насипни материали и течности CAP65
Микровълнов нивомер за нисковискозни течности FX65
Модул за индикация и настройка PLICSCOM
Персонална пробовземна помпа за прах, пари, газове и аерозоли APEX Standard
Електронен уред за прах Microdust Pro
Персонална пробовземна помпа за прах, пари, газове и аерозоли TUFF
Цифрови шумомери CEL-600
Аналитична везна KERN ABJ
Анализатор на влага КERN MLS
Платформена везна KERN ECE
Тръбно-пружинен манометър MAN-R
Нискодебитни ротаметри KSV
Ултразвуков нивосигнализатор за течности NQ
Комбиниран уред за pH, mV, проводимост, соленост, общи разтворени вещества, разтворен кислород и температура С562
Многоканален дата логер за pH, mV, йони, разтворен кислород и температура D130
Газ анализатор testo 330i
Смарт уреди
Дата логери testo 184
Система за мониторинг testo Saveris 2
Уред за дебит testo 420

препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg