фирми продукти
представяме
работа
 
Доставка на ново обзавеждане за библиотека, компютърни зали, лаборатории, учебни зали, общежития и кабинети за нуждите на ТУ - София
Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Тетевен
Изготвяне на проект за изграждане на Общински комплекс за отдих, рекреация, търговия и услуги в гр. Върбица
Реконструкция на съществуващ канал на Oпитно поле
Ремонтно-възстановителни работи със средства от Фонд Бедствия и аварии
Изготвяне на доклад за инвестиционно съответствие на работен проект и строителен надзор на обект: Канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ
Текущ ремонт и поддържане на съоръженията за улично осветление на територията на община Севлиево за 2015/2016 г.
Изработване и доставка на защитно работно облекло за нуждите на ТП ДЛС Борово
Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане (офис и болнично), по индивидуални размери на възложителя
Изготвяне на проект за Общ устройствен план на Община Радомир
Доставка и монтаж на 2 броя нови котли за нуждите на УМБАЛ Свети Георги ЕАД - Пловдив
Доставка и монтаж на климатична и вентилационна техника в сгради на БНБ
Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Рила, изготвяне на екологична оценка и оценка за съвместимост
Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект Възстановяване на мостово съоръжение над р. Аидере
Благоустрояване на крайречна градска зона, гр. Самоков – I етап
Сграда за траурни ритуали в Гробищен парк, гр. Перник
Конструктивно укрепване и трайно възстановявате на сградата на основно училище в с. Богданов дол
Избор на изпълнител за извършване подмяна на подови настилки и доставка на оборудване за нуждите на ПГСАГ Пеньо Пенев - Русе по обособени позиции
Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища и уличната мрежа на гр. Златоград за експлоатационни сезони 2014/2015 г. и 2015/2016 г.
Доставка на комбиниран багер – товарач – 3 броя
Текущи ремонти и денонощно 24-часово аварийно поддържане по всички части на студентските общежития и столове
Доставка на армировъчна и конструкционна стомана
Доставка на работно и униформено облекло, обувки и лични предпазни средства за нуждите на Община Бургас
Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Алфатар
Разработване на общ устройствен план на община Берковица
Изработване на проект за общ устройствен план на община Ардино
Оценка на съответствието на проектната документация и упражняване на независим строителен надзор при изпълнението на строителството на пътища
Изработване на проекти за благоустрояване на улици в IV – микро район, и други съгласно инвестиционната програма за 2014 г. на община Благоевград
Изработване на проект за общ устройствен план на община Кюстендил
Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Дулово
1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
701 резултата в 18 страници

препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg