фирми продукти
представяме
работа
 
Мениджърите в строителството са най-оптимистично настроени

Строителни дейностиВъпреки продължаващата политическа несигурност в страната и свързаните с това негативи мениджърите са оптимистично настроени за предприятията си. Това показват данните на Националния статистически институт за бизнес климата през май. Показателят се покачва с 4 пункта спрямо предходния месец.

Все пак несигурната среда продължава да пречи на бизнеса, както и недостигът на работна ръка. От прогнозите на мениджърите се вижда, че не очакват нов ръст на цените в близките месеци.

Промишленост

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" се повишава с 1.9 пункта, което се дължи на позитивните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Подобряват се и прогнозите им за производствената активност през следващите три месеца.

Основните фактори, ограничаващи дейността в сектора, остават несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила, посочени съответно от 51.8 и 33.4% от предприятията.

Очакванията за продажните цени са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Строителство

През май съставният показател "бизнес климат в строителството" нараства с 8.4 пункта в резултат на по-оптимистичните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им за строителната активност през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца също са позитивни.

Основните пречки за развитието на бизнеса продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостига на работна сила, като през последния месец се наблюдава намаление на негативното влияние на първите два фактора.

По отношение на продажните цени мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Търговия на дребно

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" се увеличава с 4.7 пункта, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца са също по-позитивни.

Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша остават основните проблеми за дейността на предприятията. През последния месец нараства отрицателното въздействие на фактора "недостиг на работна сила", който измества на четвърто място затрудненията, свързани с недостатъчното търсене.

Очакванията на търговците на дребно за продажните цени през следващите три месеца са в посока на увеличение.

Услуги

През май съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" се покачва с 3.2 пункта в резултат на благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като леко подобрена, като и очакванията за следващите три месеца са оптимистични.

Най-сериозните затруднения за развитието на бизнеса продължават да бъдат несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша.

В сравнение с април нараства делът на мениджърите, които предвиждат продажните цени в сектора да се повишат през следващите три месеца.


30 май 2023 - Дневник
Няма коментари


ключови думи
строителство, бизнес климат, строителен бранш


още от категорията строителство, строителни дейности

препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg