фирми продукти
представяме
работа
 
През март оптимисти са само мениджърите в строителството

Строителни дейностиПрез март според повечето мениджъри бизнес климатът се влошава. Показателят за това, който следи НСИ се повишава единствено в строителството. Несигурната среда и липсата на работници остават водещи проблеми за предприятията, а въпреки отчетеното повишение на цените през последната година все още немалък дял от мениджърите прогнозират това да продължи.

Промишленост

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" намалява с 0.8 пункта, което се дължи на влошените очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите им за производствената активност през следващите три месеца са резервирани.

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават най-сериозните пречки за дейността на предприятията, макар през последния месец да се отчита понижение на негативното им влияние.

Въпреки инфлацията, натрупана през последната година, 14% от мениджърите предвиждат те да се повишат през следващите три месеца.

Строителство

През март съставният показател "бизнес климат в строителството" нараства с 4 пункта в резултат на подобрените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

Анкетата регистрира и увеличение на получените нови поръчки през последния месец, като и прогнозите за дейността през следващите три месеца остават оптимистични.

Основният фактор, ограничаващ развитието на бизнеса, е несигурната икономическа среда, посочена от 74.7% от предприятията. На второ и трето място са цените на материалите и недостигът на работна сила.

По отношение на продажните цени в строителството делът на мениджърите, които продължават да очакват те да се повишат през следващите три месеца, е 31.7%.

Търговия на дребно

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" спада с 1.3 пункта, което се дължи на изместване на оценките и очакванията на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията от "добро" към "задоволително" (нормално за сезона). Същевременно мненията им за обема на продажбите през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца, са позитивни.

Несигурната икономическа среда остава основното затруднение за дейността на предприятията, следвана от конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене.

В сравнение с предходния месец нараства делът на търговците на дребно, които прогнозират продажните цени да се увеличат през следващите три месеца.

Услуги

През март съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" се понижава с 1.2 пункта в резултат на по-неблагоприятните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Мненията им за настоящото търсене на услуги също са по-резервирани, докато очакванията им за следващите три месеца се подобряват.

Най-сериозните проблеми за развитието на бизнеса продължават да бъдат несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила, като през последния месец се наблюдава намаление на отрицателното им въздействие.

Според анкетата 15.5% от мениджърите очакват продажните цени в сектора на услугите да се повишат през следващите три месеца.


30 март 2023 - Дневник
Няма коментари


ключови думи
строителство, бизнес климат, строителен бранш


още от категорията строителство, строителни дейности

препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg