фирми продукти
представяме
работа
 
Откриват обновената пречиствателна станция "Златни пясъци"

Пречиствателни станцииОфициално днес се открива обект "Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ-к.к. Златни пясъци" в едноименния курорт край Варна. Проектът се реализира от Община Варна с асоцииран партньор "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД.

Изградени са два отделни обекта за "Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ – Златни пясъци", с което е предвидена технология за бъдещо натоварване от 72 122 е.ж. през летните месеци и 18 000 е.ж. през зимния период. Пречистените отпадъчни води ще отговарят на изискванията на разрешителното за заустване в Черно море, включително със стъпало на пречистване на общ азот и общ фосфор.

Водите ще се отвеждат в пояса на санитарна охрана на разстояние 2 200 метра от брега по изграденото и въведено в експлоатация  през 2014 г. дълбоководно заустване.

При обекта за "Частично изграждане, реконструкция и рехабилитация на канализационната мрежа в СО "Ален мак", са изградени 4 главни гравитачни битови канализационни клона с обща дължина 3 740 метра  и 190 сградни канализационни отклонения. Отпадъчните води от новоизградените канализационни клонове се включват в действащите канализационни колектори за битови отпадъчни води, преминаващи през територията и заустващи в ПСОВ-Златни пясъци.

Проектът има пряк положителен ефект и принос за повишаване качеството на живот и привлекателността на к.к. "Златни пясъци", както и за подобряване на условията за развиване на туристическия сектор, посредством намаляване замърсяването на Черно море. Осигурено е необходимото пречистване, съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕИО, чрез реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ – Златни пясъци.

Предотвратено е замърсяването на Черно море с всички произтичащи от това екологични ползи, като част от целите на Плана за управление на водите в Черноморския басейнов район. Постигнато е по-голямо покритие на канализационната мрежа в териториите, които отвеждат отпадъчните води в ПСОВ – Златни пясъци, посредством частично изграждане на канализационната мрежа в СО "Ален мак".

Общата стойност за реализацията на проекта е 37 150 155,07 лв. с ДДС, осигурени от ДБФП - 28 658 890,06 лева без ДДС, Кохезионен фонд (ЕС) - 24 360 056,55 лв., Национално финансиране - 4 298 833,51 лв. и съучастие на Община Варна - 8 491 265 лв.


23 ноември 2021 - Монитор
Няма коментари


ключови думи
ВиК, водни проекти, пречиствателни станции, водна инфраструктура


още от категорията вик

препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg