фирми продукти
представяме
работа
 
Над 830 000 души с нова ВиК мрежа за 2 млрд. лв.

ВиК проектиНад 830 000, живеещи в няколко района на страната, ще имат шанса да бъдат обслужвани с нова ВиК инфраструктура за над 2 млрд. лв.

По-голямата част от инвестициите - 1,3 млрд. лв., се очаква да бъдат вложени в следващите години в периферни квартали и малки селища около столицата. Това става ясно от регионално прединвестиционно проучване за 38 агломерации, три от които (София-град, Банкя и Нови Искър) са с над 10 000 еквивалент жители (е.ж.), 12 са между 2000 е.ж. и 10 000 е.ж. и 21 агломерации са с под 2000 е.ж. Общата стойност на всички разработени проекти за постигане на пълно съответствие с директивите е над 1,3 млрд. лв. В тази връзка е извършено редуциране на обектите, включени в проектното предложение въз основа на анализ, базиращ се на следните критерии: обекти, за които е възможно изграждане на разделна канализация, и обекти, за които JASPERS приема обосновката на Столичната община за изграждане на смесена канализация; обекти, за които устройствените процедури и процедурите по придобиване на собственост върху имотите по трасетата са в напреднал етап на процедиране.

Въз основа на дадените насоки и направените коментари в окончателната версия на разработката са дефинирани границите на 38 агломерации. По-малките селища с между 2000 и 10 000 е.ж. са 14: Волуяк, Кривина-Казичене, Лозен, Ботунец, Кремиковци - Сеславци, Бистрица, Панчарево - Кокаляне, Владая, Бухово, Чепинци, Мрамор, Световрачене, Бусманци и Негован. Останалите агломерации под 2000 е.ж. са Челопечене, Балша, Житен, Доброславци, Мировяне, Требич, Подгумер, Войнеговци, Локорско, Желява, Железница, Долни Пасарел, Плана, Мърчаево, Мало Бучино, Клисура, Кътина, Кубратово, Яна, Долни Богров, Горни Богров.

Проектното предложение предвижда реконструкция на приблизително 2 км канализационна мрежа, както и изграждане на около 114 км канализационна мрежа. Предвидена е и реконструкция (модернизация) и доизграждане на ПСОВ -СПСОВ "Кубратово".

Към момента за изброените по-горе обекти е в ход процедура по ЗОП за избор на изпълнители по отделни обособени позиции, като се очаква до края на годината да има подписани договори, а същинското строителство да започне в началото на следващата година със срок от около 2 години. След реализация на проектите с нормална канализация се очаква да бъдат поне 150 000 жители в периферията на София. Така вече скъпи луксозни затворени жилищни комплекси няма да изхвърлят отпадните си води в близките дерета или реки.

Във Варна и периферията планираните инвестиции са за 138,4 млн. и са за подобряване на водоснабдяването и канализацията за над 330 000 жители. 96,8 млн. лв. от сумата са безвъзмездна финансова помощ. При изпълнението му се реконструират общо 22,5 км магистрални и довеждащи водопроводи, изграждат се и се реконструират 81 км канализационни мрежи и една канално-помпена станция. В приоритетната си част са живеещите във вилните зони и курортните комплекси северно от Варна.

Проектът включва реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи Варна-Златни Пясъци I и III етап и пресвързване на съществуващата мрежа, изграждане на канализационни колектори по бул. "Княз Борис I", "Изграждане на канализационна мрежа и довеждащ канализационен колектор от с. Каменар, агломерация Варна", "Доизграждане на канализационна мрежа в СО "Изгрев", "Кочмар", "Сълзица", "Пчелина", "Сотира" и бул. "Христо Смирненски", "Реконструкция на канализационни клонове по бул. "Вл. Варненчик", "Реконструкция на магистрален водопровод Варна - Златни пясъци III етап", "Доизграждане на канализационна мрежа в СО "Бриз", "Свети Никола", "Ален мак", "Ваялар", "Траката", "Манастирски рид" и изграждане на водопроводни връзки към ново трасе на магистрален водопровод Варна-Златни пясъци III етап", "Инженеринг на обект: "Реконструкция на участък от деривация Китка-Варна-площадка "Дъскотна", "Реконструкция на участък от деривация Китка-Варна-Площадка "Падина-Житница", "Реконструкция на участък от деривация Китка-Варна-площадка "Игнатиево" и "Реконструкция на участъка от магистрален водопровод Девня-Варна-II етап от ПС "Чуката" в посока с. Припек". Освен подобряване на услугите по водоснабдяване и канализация инвестиционните мерки ще доведат до решаване на екологичните проблеми с качеството на водите за къпане в зоната на Офицерския плаж и Варненското езеро. Срокът за изпълнение на проекта е 47 месеца. Той започна през октомври 2019 г. и ще завърши през февруари 2024 г.

По думите на шефа на водното дружество Валентин Вълканов комулативният ефект на предвидените в проектното предложение мерки ще доведе до директно положително влияние върху състоянието на водните ресурси, както и на ефективността на ВиК оператора.

Най-мащабният ВиК проект за Бургаска област предвижда реконструкция и рехабилитация на съществуващата инфраструктура и изграждане на нови системи и съоръжения в тринадесет агломерации с над 10 000 е.ж. на територията на осем общини - Бургас, Айтос, Карнобат, Поморие, Несебър, Созопол, Проморско и Царево. Общият размер на инвестицията е 459,3 млн. лв. и се финансира от Оперативна програма "Околна среда".

Предвижда се реконструкция на над 158 км водопроводна и 22 км канализационна мрежа, както и изграждане на около 80 км нова ВиК мрежа. Предвидено е строителството на една нова пречиствателна станция за отпадъчни води и реконструиране на три други, както и реконструкция на две преработвателни станции за питейни води.

C успешното изпълнение на проекта 324 566 еквивалент жители ще имат достъп до подобрено отвеждaне и пречистване на отпадъчните води, а 279 011 жители ще се ползват от подобрени услуги във водоснабдяването. В обхвата на проекта се включва надграждане на SCADA система и изграждане на GIS система за обособената територия на "ВиК" ЕАД-гр. Бургас. Системите ще са част от интелигентна измервателна инфраструктура за наблюдение на потреблението на вода с цел оптимизиране на мрежовите операции и ефективността в реално време.


13 септември 2021 - Монитор
Няма коментари


ключови думи
ВиК, водни проекти, водна инфраструктура, канализация


още от категорията вик

препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg