фирми продукти
представяме
работа
 
Лихвите по ипотеките продължават да падат

Жилищни заемиЛихвите по ипотеките продължават да намаляват. През март 2020 г. средният лихвен процент по жилищните кредити е 2.91%, което на годишна база е спад от 0.27 на сто. При ипотеките в евро също е налице спад до 3.48% (0.05% надолу), показва лихвената статистика на Българска народна банка (БНБ).

Спрямо месец по-рано жилищните кредити в левове отново поевтиняват с 0.06 на сто, а тези в евро – с 0.02 на сто. При потребителските кредити в местна валута лихвите намаляват до 7.66% (0.19% спад), а лихвите при заемите в евро спадат с 0.05%, като се равняват на 4.43%. Спрямо месец по-рано средният лихвен процент е надолу с 0.26% за потребителските кредити в лева, а за тези в евро е налице ръст от 0.53 на сто.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове нараства до 2.85% (0.12% ръст), а по другите кредити в евро – до 4.44% (1.58% ръст). Спрямо февруари е налице спад от 0.27 на сто, но при заемите в евро е отчетено увеличение от 1.50%.

Данните на БНБ сочат още, че годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през март се понижава до 9% (0.06% спад), а по тези в евро той е надолу с 0.23% до 4.64%. В сравнение с февруари 2020 г. ГПР  по кредитите за потребление в левове намалява с 0.36%, а по тези в евро нараства с 0.19%.

Показателят бележи спад и при ипотеките в лева до 3.19% (0.35% надолу), при ипотеките в евро до 3.80% (0.23%). Спрямо месец по-рано при жилищните кредити в левове ГПР се понижава с 0.07%, а по тези в евро - с 0.09%.

Овърдрафтът в левове за домакинства вече е с лихви до 14.71%, което е ръст от 0.71% на годишна база. При овърдрафта в евро лихвата спада до 9.35%. През март 2020 г. средният лихвен процент по кредитите, предоставени чрез кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове се увеличава до 20.01%, а по тези в евро намалява до 17.16%. Разгледани по салда, лихвите по потребителските кредити в левове са спаднали до 7.12%, а в евро – до 6.29%. При жилищните кредити в левове средният лихвен процент е 3.44%, а по тези в евро – 4.57%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове се повишава до 3.38%, а по тези в евро намалява до 4.30%

За нефинансовите предприятия средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, намалява спрямо същия месец на 2019 г. до 3.51%, а по тези, договорени в евро - до 2.89%. Лихвите по заемите за над 1 млн. евро, договорени в левове, също са надолу до 2.98%, а по тези, договорени в евро – до 2.24%. Спрямо февруари 2020 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро в левове, спада с 0.17%, а по кредитите в евро - 0.02 на сто. Заемите в лева над 1 млн. евро са с лихва, която расте с 0.46%. Лихвите по договорените в евро заеми спадат с 0.01%. През март 2020 г. средният лихвен процент по овърдрафт в левове се понижава до 2.73%, а по овърдрафта в евро – до 2.34%. Средният лихвен процент по кредитите, различни от овърдрафт, в левове намалява до 3.12%, а по тези в евро – до 2.68%.

При домакинствата средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава до 0.12% (0.02% надолу), а по тези в евро - до 0.10% (0.06% надолу). В сравнение с февруари 2020 г. показателят за депозитите в левове нараства с 0.01 на сто, а по тези в евро спада с 0.01 на сто. Лихвите по овърнайт-депозитите в левове и в евро спрямо същия месец на 2019 г. спадат до 0.01%. При депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в левове се повишава с 0.31 на сто до 0.38%, а по тези в евро – с 0.57 на сто до 0.65%.

При фирмите средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове спада с 0.04% до 0.02%, а по тези в евро – с 0.08% до -0.03%. В сравнение с февруари 2020 г. показателят за депозитите в левове намалява с 0.01 на сто, а за тези в евро - с 0.07 на сто. Лихвата по овърнайт-депозитите в левове намалява до 0.00% (0.01% надолу), а по тези в евро – до -0.01% (0.01 надолу).


30 април 2020 - Монитор
Няма коментари


ключови думи
недвижими имоти, ипотеки, жилищни заеми, ипотечни кредити


още от категорията Банки

препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg