фирми продукти
представяме
работа
 
Гражданско сдружение поиска опазването на дюните да стане задължително със закон

ДюниОпазването на дюните в България и на територията на Европейския съюз да залегне като задължително условие в Закона за устройство на черноморското крайбрежие. Това и още седем предложения, свързани със защитата на крайбрежните територии, е изпратила до председателя на Народното събрание Цвета Караянчева неправителствената организация "Камара на геодезистите в България". Предложенията са направени във връзка с предстоящото обсъждане на измененията и допълненията в съществуващия Закон за черноморското крайбрежие.

"Отсъствието на нарочен акт на министъра на околната среда и водите не прави дюните по-маловажни по отношение на защитата на природата в България и Европейския съюз, пише в мотивите към предложението. За изпълнение на текстовете от конституцията и постигане целта на Закона за защитените територии е необходимо единствено той да бъде допълнен с норма, която да регламентира опазването на дюните."

От Камарата на геодезистите в България предлагат още валидността на схемите за разполагане на преместваеми обекти по плажовете да не бъде по-дълга от 5 години предвид концесионните срокове, които са с многократно по-дълъг срок.

"Схемите за разполагане на преместваеми обекти на територията на изключителната държавна собственост са планове от голям обществен интерес предвид това, че за извършване на стопанска дейност от страна на концесионера се използва имот, собственост на всички граждани, пише в предложението, изпратено да председателя на парламента. Освен това преместваемите обекти се възприемат като сгради и функционират като такива. Въпреки че са поставени временно, е необходимо обществеността да бъде информирана предварително за намеренията на изпълнителната власт и концесионера."

Според Йоан Каратерзиян, председател на камарата, е недопустимо на електронните страници на изпълнителната власт да няма информация за местоположението на тези обекти. "Промяната, която предлагаме, ще увеличи възможността за граждански контрол и ще защити конституционните права на гражданите", каза той.

Предложението, изпратено до Караянчева, предвижда законът да бъде усъвършенстван и по отношение на отразяването на имотите - изключителна държавна собственост, в кадастралната карта и кадастралните регистри. Цитирани са текстове от конституцията и Закона за устройство на черноморското крайбрежие, според които морските плажове са изключителна държавна собственост, като включват както "пясъчните дюни, разположени непосредствено зад плажната ивица или попадащи върху морския плаж", така и "крайбрежната плажна ивица, покрита с пясък, чакъл и други седиментни или скални образувания в резултат на естествени или изкуствено предизвикани в резултат на човешка дейност процеси на взаимодействие на морето със сушата".

Според Камарата на геодезистите в Българя обаче съществуващото в момента законодателство дава възможност на органите на изпълнителната власт да не изпълняват задълженията си, да не отразяват морските плажове в кадастралните карти и регистри и да отчуждават тези имоти. "Има примери и за морски плажове, които въобще не са били "видени" при геодезичното заснемане и съответно не са отразени в кадастралните карти", казва Каратерзиян.

Според примерите, изпратени до Цвета Караянчева още през юли 2017 г., министърът на туризма е заявил изменение на кадастралните карти и кадастралните регистри за всички морски плажове, разположени на територията на област Бургас. Плажовете обаче не са отразени и до този момент.
Върху морски плаж на територията на община Варна е издадено разрешение за построяване на рибарско пристанище, тъй като при геодезично заснемане на място през 2011 г. плажната ивица е отразена като скали. С промяна на закона чакълът и скалните образувания придобиват статут на морски плаж, но това не е отразено в кадастралната карта и кадастралните регистри.

В друг случай плаж от ситен морски пясък и дюни в границите на община Варна, неотразен в кадастралните регистри, има вероятност да бъде приобщен към парк и имот за застрояване.

"Навсякъде по черноморското крайбрежие има територии, отвоювани от морето, които са частна собственост, пише в текста на предложението до председателя на Народното събрание. Някои от тях са застроени, а за други текат процедури по застрояването им. Доказателствата за това са ясно видими на електронни страници на органите на изпълнителната власт."

"Вече е очевидно за всички, че конституцията, която има непосредствено действие, не се прилага от изпълнителната власт и се използват всички възможности законът да не бъде изпълняван, казва Каратерзиян. Затова пряката намеса на прокуратурата е крайно необходима. Трябва да се даде възможност за спиране на прилагането на противоконституционни актове на изпълнителната власт."


22 март 2019 - Дневник
Няма коментари


ключови думи
ЗУЧК, кадастрални карти, кадастрални регистри, картография, кадастър


още от категорията картография, кадастър

препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg