фирми продукти
представяме
работа
 
Нискоенергийната къща

нискоенергийна къщаНискоенергийната къща е привлекателна възможност главно поради две причини: по-евтино и по-чисто за околната среда отопление. Използваната в сградите енергия е сред факторите, увеличаващи замърсяването на околната среда. Наличните данни за САЩ дават представа за това. 35% от изразходваната от населението енергия в САЩ отива за отопление или охлаждане на сградите. Производството на използваната в жилищните сгради енергия е свързано с отделянето на милиони тонове СО2 и други замърсители на атмосферата всяка година (за САЩ тези числа са 420 мил. тона СО2 и 9 млн. тона други замърсители). Дори в къщи, използващи нефт или газ като гориво за отопление, се използва и електричество за помпи и вентилатори. Почти 70% от тази енергия може да се спести чрез прилагане на стратегии за запазване на енергията: по-добра изолация на стените, уплътняване на врати и прозорци, инсталиране на ефективно отопление или климатични инсталации или модерно проектиране на сградите, което поставя бариери за зимните ветрове и осигурява сенки през летните месеци.

Повечето държави усетиха ясна нужда от подпомагане на пестенето на енергия в сградите след петролното ембарго и последвалата световна криза в началото на седемдесетте години. В САЩ и други развити икономически държави бяха приложени няколко основни мерки за подобряване на енергийната ефективност:

  • Създадени бяха нови правилници за енергийно ползване и нови стандарти за проектиране на нискоенергийни сгради;
  • Организираха се програми за сертифициране и класификация на плановете и строежите от гледна точка на използваната за отоплението им енергия;
  • Отпуснати бяха субсидии и бяха въведени изгодни данъци за инвеститори в технологии за пестене на енергия.

Нискоенергийна къща нискоенергийна къща
Основната характеристика на нискоенергийната къща е тази, че в нея се използва по-малко енергия за отопление от обичайното. Нискоенергийната къща задължително има добра термична изолация във всички външни части на сградата. Топлинните загуби са резултат главно от лоша температурна изолация на стените, прозорците и вратите, покрива и мазето. Ако таванът е превърнат в стая, без да се изолира специално, загубата на енергия през покрива нараства с 20% и обратно, при интензивно използване на мазето, топлинните загуби нарастват с 15%. В новите сгради, построени със съвременни материали и технологии, енергийните загуби са намалени чрез подбор на по-добри материали за термоизолация.

Както е известно от физиката, всеки материал има свой коефициент на топлопроводност. Този коефициент за провеждане на топлина описва потока топлина, минаващ през даден структурен елемент в сградата (например стена) с площ 1 кв. м при температурна разлика между вън и вътре равна на 1о К. Колкото по-нисък е този коефициент, толкова са по-малки енергийните загуби през дадения структурен елемент.

Към какво трябва да се стреми човек при строежа на нов дом с цел да го направи по-икономичен:

  • Да направи ефективна термична изолация на всички външни части на къщата - стени, прозорци и врати, покрив и мазе;
  • Да избегне топлинните мостове и други места за изтичане на енергия;
  • Да направи достатъчно плътен за въздуха корпус на сградата, да избегне топлинни енергийни загуби чрез вентилация;
  • Да инсталира ефективна отоплителна система с възможно най-малка инерция;
  • Да монтира слънчеви колектори, за да използва безплатната слънчева енергия.

нискоенергийна къща

Ето и няколко примерни решения:

Дървото е много подходящо за построяването на нискоенергийна къща, защото е икономичен материал от много гледни точки. Дебелият слой от изолационен материал може да бъде интегриран в дизайна от самото начало.

Дори една конвенционална, солидно изградена вече къща може да бъде превърната в икономична по отношение на използваната енергия. Слоевете изолация могат да се закрепят към външните стени и да се покрият с устойчиви на атмосферните влияния мазилки, така че да не се виждат. Това оскъпява къщата, но допълнителната инвестиция си заслужава.

Добре засенчената къща е интересен пример за това как една къща може да бъде проектирана да бъде забележителна като външен вид и в същото време да има по-малък разход на енергия. През зимата и изобщо в лошо време дълбоките стрехи и козирки запазват фасадата, а през лятото осигуряват прохладна сянка.

По материали на сп. Хубавите къщиНяма коментари


ключови думи
Нискоенергийна къща, изолация, стени, прозорци, врати, покрив, вентилация, отоплителна система, слънчеви колектори

Забележка: Статиите в сайта са публикувани, за да Ви дадат обща насока и идеи по отношение на показаните проекти. Comfort.bg не носи отговорност за евентуални инциденти по време на работата. Ако не сте достатъчно уверени в способността си да извършите определена дейност или проект, моля консултирайте се със специалист. По време на работа винаги взимайте необходимите предпазни мерки и четете внимателно инструкциите върху опаковките на продуктите. Винаги съобразявайте конкретните проекти с характеристиките на Вашия дом и собствените си умения.

препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg