фирми продукти
представяме
работа
 
Енергийна ефективност в дома

Сайтът на програмата REECL (Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома) - www.reecl.org предостави списък на одобрените доставчици и изпълнители по програмата.

Програмата REECL е кредитен механизъм в размер на 50 милиона евро за финансиране на енергийната ефективност в жилищния сектор. Тези средства се предоставят на четири утвърдени български търговски банки за отпускане на потребителски кредити за енергоспестяващи мерки в българските домове. Кредити и безвъзмездна финансова помощ се отпускат за финансиране на следните енергоспестяващи мероприятия:

Енергоспестяващи прозорци
Изолации на стени, покриви и подове
Газови котли
Отоплителни уреди, печки и котли на биомаса
Слънчеви колектори за топла вода
Охлаждащи и загряващи термопомпени системи

Кредитополучателите трябва да използват одобрени съоръжения и материали, за да могат да получат безвъзмездната финансова помощ. В случай, че подходящите съоръжения и материали са инсталирани и доставени от одобрени доставчици и монтажници, участващите банки могат да изплатят средствата по потребителския кредит и безвъзмездната помощ директно на тях, при условие, че са спазени всички изисквания за изпълнение на проектите за енергийна ефективност.

Кредитополучателите ползват безвъзмездна финансова помощ, като средствата по REECL са ограничени. Всяко домакинство може да получи безвъзмездна финансова помощ в размер на левовата равностойност от 200 до 850 Евро.

Кредити и безвъзмездна финансова помощ по Програмата REECL се предлагат на потенциалните кредитополучатели до 31 декември, 2006 г. Предвижда се общият брой на проектите за енергоспестяване в дома, финансирани по тази програма, да достигне 30 000.

По информация на Амакс ГазНяма коментари


ключови думи
енергийне ефективност, дом, доставчици, изпълнители, програма, кредитен механизъм, банки, финансова помощ, жилище

Забележка: Статиите в сайта са публикувани, за да Ви дадат обща насока и идеи по отношение на показаните проекти. Comfort.bg не носи отговорност за евентуални инциденти по време на работата. Ако не сте достатъчно уверени в способността си да извършите определена дейност или проект, моля консултирайте се със специалист. По време на работа винаги взимайте необходимите предпазни мерки и четете внимателно инструкциите върху опаковките на продуктите. Винаги съобразявайте конкретните проекти с характеристиките на Вашия дом и собствените си умения.

препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg