фирми продукти
представяме
работа
 
Как се избира дограма

Захванете ли се да строите или да правите основен ремонт на жилището си, едно от най-важните решения, които трябва да вземете, е изборът на дограмата. Правилният избор е изключително важен за външния вид на сградата, комфорта в помещенията, от него в голяма степен ще зависи сметката ви за отопление и не на последно място колко ще ви струва самата дограма – в момента на покупката и с натрупване през годините в резултат на нейната поддръжка. Слава богу, сега всеки сам може да направи този избор, без да се налага да виси пред някогашния завод "Толбухин", като Хенрих IV пред вратите на Ватикана, с надеждата да му отпуснат някой прозоречен полубоклук. Все пак справедливостта изисква да кажем, че въпросният полуфабрикат твърде малко спираше топлината да не излита безпрепятствено в околното пространство, но пък и топлинната енергия не беше скъпа. Сега нещата постепенно си идват на място и немалката за средния български джоб инвестиция съвсем сигурно, и то за непродължителен период, ще се изплати.

Възможността за избор обаче означава, че трябва да се взимат решения, а за да бъдат оптимални, е необходима достоверна информация. В държава менте голяма част от стоките на пазара, независимо от цената си, са от същата категория. Едни казват "купи си гръцка дограма", други препоръчват турската, като единственият довод и в двата случая е по-ниската цена.
Разумният човек обаче знае, че икономиите на дребно впоследствие излизат твърде скъпо и когато трябва да се правят дълготрайни инвестиционни разходи, правилното решение е да се купува от световни реномирани производители.
За да ви подпомогнем при избора потърсихме мнението на специалиста –
г-жа Стефка Илич

Прозорците са очите на жилището, през тях гледаме (но и ни виждат) към улицата, двора или съседите, те се отварят и затварят, и така влизаме в пряк контакт с външния свят. Благодарение на дизайна и разположението им, прозорците до голяма степен създават усещането ни за уют, влияят върху функционалността на помещенията и външния облик на сградата. При избора на вида прозорци трябва да се отчита още нивото на външния шум, техните топлоизолиращи качества, както и поддръжката им
Всичко това в общи линии поставя класическата дилема: какви да бъдат прозорците – дървени, пластмасови или от алуминиеви профили. Очевидно става дума за конструкцията на прозореца, а колкото до неговото остъкляване – дискусия няма Eдиничното прозоречно стъкло е запратено в музея на строителството, а в модерните жилища се използват изключително стъклопакети.

Предимствата и недостатъците на всеки от тези три конструктивни материала са обсъждани вече неведнъж на страниците на списанието. В резюме може да се каже: дървото притежава много добри изолационни качества и стабилност, но за разлика от алуминия и РVС с течение на времето се налага интензивна поддръжка. От гледна точка на статиката алуминият има предимство пред останалите материали, но пък като материал е отличен проводник на топлината и независимо от взетите конструктивни мерки, топлинните загуби през този вид прозорци са по-големи (особено при евтините конструкции с материали, произведени в нашите южни съседи). Освен това качествените алуминиеви прозорци, с термоизолиращи мо-стове в профилите, са и най-скъпи. Сравнителният анализ на предимствата и недостатъците показва, че прозорците от пластмаса обединяват положителните страни на дървените и алуминиевите прозорци и в много голяма степен не притежават техните отрицателни качества.
Прозорците от PVC имат вградени усилващи конструкцията метални профили, поради което по устойчивост на измятане и други деформации на крилото не само не отстъпват, но в някои случаи и превъзхождат алуминиевите. Те притежават отлични топлоизолационни качества, устойчиви са на атмосферните влияния и на стареене, не изискват специална поддръжка, а пластмасата дава широк простор и свобода на дизайнерите при проектиране на формата и профила на крилата .

Както и при всяко друго производство, решаващ за качеството на прозорците е материалът, от който са изработени. Предимство се дава на поливинилхлоридът (PVC), но очевидно е, че купувачът не може да извършва химически анализи и лабораторни тестове. При характерното за източните пазари многообразие единственото спасение е да се купува продукция само от реномирани световни производители. Това е гаранция, че след време няма да се съжалява за дребната икономия при покупката.
По същата причина и статията е написана с оглед производствената листа и качествата на прозорците на немската фирма VEKA – един от водещите европейски производители на пластмасова дограма.
Профилите от PVC се армират с различно оразмерени и оформени стоманени усиления (профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение) по височина и широчина. Те подсилват статичната устойчивост на конструкцията, което е особено важно при високото строителство. Друго предимство на профилите от PVC е изключителната здравина и еластичност на ъглите. Хомогенното им свързване се извършва чрез заваряване, което ни най-малко не влошава естетичния вид на рамката. Стабилната конструкция и прецизни размери правят пластмасовите прозорци напълно непропускливи към директно обливащата ги дъждовна вода и срещу инфилтрацията на външния въздух през фугите между крилата и касата.
Ако желаете сами да прецените качествата на предлаганата ви дограма, трябва да поискате данни за следните показатели, които реномираните производители посочват в техническите паспорти на своята продукция.
Коефициент на топлопреминаване - КНеговата стойност определя способността на дограмата да провежда топлина, респективно големината на топлинните загуби. Измерва се във ват (W) за 1 m2 за един час при температурна разлика от двете страни на прозореца 1 оС.
Колкото този коефициент е по-нисък, толкова по-малки ще бъдат загубите на топлина през прозореца. От училището още е известно, че металите са най-добрите проводници на топлина.
Устойчивост при проливен дъждТози показател определя степента на защита, която дава прозорецът срещу проникването на дъждовна вода. Поради увеличаване на височината на сградите, нараства и натоварването от поройни дъждове. Поради това по този показател прозорците са разделени условно в три групи с оглед височината на сградата:
– А – за сгради с височина до 8 m
– В – за сгради до 20 m
– С – при височина до 100 m
Системата прозорци VEKA е така оразмерена, че удовлетворява изискванията за група С - за височина на сградата до 100 m.
Коефициент на въздухопроницаемост на фугите - аТой се измерва с преминалото количество въздух през фугите между крилата и рамката на прозореца при различна разлика в налягането от двете страни на прозореца за определен отрязък от време.
В зависимост от този показател прозорците отново се поставят в три групи според височината на сградата – до 8, 20 или 100 m.
Якост на ъглитеТя се определя чрез изпитване на специален стенд на якостта на разрушаване на конструкцията при нейното натоварване.
По този показател конструкциите на VEKA значително надвишават средните показатели, тъй като благодарение на многокамерното изпълнение на рамките те имат изключително висока устойчивост на механично натоварване.
Шумоизолация - dBТози показател показва степента на заглушаване на външния шум, който, особено в условията на големия град, прави обитаването на сградите крайно некомфортно, намалява работоспособността и в крайна сметка трайно уврежда здравето.
Степента на намаляване на нивото на шума зависи най-вече от способността на стъклопакета да поглъща звуковите вълни.
Изборът на вида на прозорците трябва да се съобрази и с проветряването на помещенията. С оглед ограничаване на топлините загуби от помещенията се препоръчва краткотрайно, но интензивно, проветряване на помещенията 3-4 пъти дневно.
Тук предимството е на прозорците, които могат да се отварят чрез завъртане около хоризонтална ос. Проветряването е интензивно, замърсеният топъл въздух в близост до тавана бързо излита навън и не се създават условия за интензивно и не особено приятно за хората течение в помещението.
Пластмасата позволява на производителя да произвежда прозорци с най-разнообразна форма – правоъгълни, кръгли, арковидни, триъгълни и т.н. Все по-често се използват и конструции с несиметрични крила. Съвременните производствени технологии дават възможност също така за най-различно и трайно оцветяване с широка палитра. Всичко това значително разширява възможностите за избор на архитекта и крайният резултат изцяло ще зависят само от неговото творческо въображение и вашия вкус и предпочитания.

Колкото и важни обаче да са формата и оцветяването на крилата, по-съществен е изборът на най-подходящите за даденото помещение и фасадата като цяло пропорции на прозорците. Така например крилото на широкия и нисък прозорец в отворено положение ще заема неприемливо голяма площ в помещението и същевременно тежкият стъклопакет ще натоварва прекомерно рамката и обкова.
За малки помещения например подходящи размери на прозореца са 80 х 130 cm.
Двукрилите прозорци се изпълняват със или без средна отвесна греда. При еднокрилите прозорци нищо не препречва отвора, но за сметка на това натоварването върху рамката може да премине допустимите граници, пък и по-солено за джоба ще се окаже купуването на един голям стъклопакет, защото вероятността едновременно да се счупят стъклата и на двете крила е твърде малка.
Поради всичко това не се препоръчва по-голяма дължина на единичното крило от 150 cm (Б.Р. Ако питате нас и тази дължина е прекалено голяма и непрактично аристократична).
Като при изпълнението им без тази греда се постига пълна ширина на отваряемост. От съображения за стабилност обаче прозорци с ширина повече от 150 см е желателно да бъдат изпълнени със средна греда. При високи конструкции, най-често срещани в стари сгради, поради опасност от падане при почистване желателно е горното прозорче за проветряване да бъде отваряема. Съвет относно правилното и стабилно пропорциониране на прозорците, за да избегнете евентуални смущения и повреди във функционирането на дограмата, бихте могли да получите от специалист на фирмата-производител.
Не маловажно е приобщаването на външния облик на сградата към околната среда и общата архитектура на целия жилищен комплекс.Прозорците от пластмаса са подходящи и за реставрирането на стари сгради, тъй като различните системи профили дават отлична възможност да се изпълнят и най-малките подробности и детайли от типичните за миналия век строителни стилове. За целта съществуват различни типове шпросни, разделящи стъклопакета, поставени вътре или залепени върху него. Разработени са декоративни лайсни, носещи колони, капители, капаци, парапети и други елементи, повтарящи старата архитектура и връщащи автентичния дух на цели жилищни комплекси.
На границата между прозорците и вратите се намират различните плъзгащи врати, които отделят помещението от зимната градина или голямата веранда например. В преобладаващия брой случаи те изпълват целия светъл отвор на помещението и конструкцията им е доста сложна.

Българската строителна практика почти изцяло е загърбила спускащите се пред прозорците щори. Това навярно е поредната проява на пренебрежително отношение към енергийните загуби, защото на запад щорите са масова практика. Добре изпълнените и качествени външни щори намаляват енергийните загуби през прозореца до 50%. Освен че допринасят за пестене на енергия и намаляване на проникващия външен шум, спуснатите пред прозореца щори в определени случаи и най-вече вечер подобряват комфорта в помещенията, изолират ги от околната среда и любопитното надничане на съседите.
Съвременните щори се изработват предимно от пластмаси, те са красиви, лесно се поддържат и задвижват отвътре. Има и конструкции с повишена защита срещу нежелано проникване през прозорците.
Макар че пластмасовите прозорци не са капризни по отношение на поддържането им, тази дейност не бива изцяло да се пренебрегва. Към всяка конструкция се съдържат указания за почистване на рамките и подходящите за целта препарати, а веднъж годишно трябва да се погрижите за гумените уплътнение и за смазване на пантите и заключващия механизъм.
Използват се миещи препарати с омекотено действие и памучна кърпа.
По материали на сп. “Направи сам”Няма коментари


ключови думи
жилище, дограма, прозорци, ремонт, сграда, отопление, изолация

Забележка: Статиите в сайта са публикувани, за да Ви дадат обща насока и идеи по отношение на показаните проекти. Comfort.bg не носи отговорност за евентуални инциденти по време на работата. Ако не сте достатъчно уверени в способността си да извършите определена дейност или проект, моля консултирайте се със специалист. По време на работа винаги взимайте необходимите предпазни мерки и четете внимателно инструкциите върху опаковките на продуктите. Винаги съобразявайте конкретните проекти с характеристиките на Вашия дом и собствените си умения.

препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg