фирми продукти
представяме
работа
 
Доставка на съоръжения за детски площадки на територията на Община Мездра
Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища, както и строителство на временни горски пътища
Доставка на устройства за централна сигнализация за нуждите на ЕСО ЕАД
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
Аварийни ремонтно-възстановителни работи на рибарско пристанище Чайка и яхтен терминал Свети Атанас, гр. Бяла - II-ри етап
Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект детска градина Незабравка 2 в гр. Русе
Изграждане на претоварна станция за общински отпадъци - Казанлък
Упражняване на строителен надзор
Упражняване на строителен надзор по време на строителство
Доставка и монтаж на оборудване и обзавежданена на три центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище в гр. Кърджали
Доставка на болтове, гайки, шайби, шпилки; преходни жиба - Етернит РЕ; гумени уплътнения; фланци
Извършване на СМР за обект: Двуетажна пристройка за четири градински групи към ЦДГ № 133 Зорница и реконструкция на съществуващи сгради
Изграждане на Център за настаняване от семеен тип на територията на град Самоков
Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: Корекции на реки Манастирска и Лъкинска в участъка им в урбанизираната територия на Община Лъки – етап 2
Извършване на строително-монтажни работи по две обособени позиции
Строителен надзор на обект: СМР с обект: Рехабилитация на общински път
Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-045 Лот 44 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-7102
Проектиране на основни ремонти на съоръжения, находящи се в град Пловдив
Изграждане на улично осветление с използване на слънчева енергия в Община Ценово
Доставка на обзавеждане за бибилиотека, компютърни зали, лаборатории, учебни зали, общежития и офиси в Технически университет – София
Независим строителен надзор на строително-монтажни работи
Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на консервационни и реставрационни работи на паметници на културата
Извършване на строително-монтажни дейности на училища на територията на Столична община
Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителни и монтажни работи при изграждане на три центъра за настаняване от семеен тип
Упражняване на строителен надзор и контрол по изпълнение на строително – монтажните работи за обект Изграждане на крайградски парк с обособени зони за отдих, спорт, игри и забавления
Доставка на работно облекло, специално облекло и обувки
Доставка на ВиК арматури и аварийни скоби
Извършване на строително-монтажни работи по изграждане и оборудване на многофункционална зала и покрит басейн – гр. Доспат
Извършване на строителни и монтажни работи в сградите на Факултет и Колеж - Сливен към ТУ - София
Строителство на Дълбоководно морско заустване по проект Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър - Слънчев бряг - Равда
1 2 3 4 5 67 ] 8 9 10 11 12 13
512 резултата в 13 страници

препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg