фирми продукти
представяме
работа
 
Доставка на ИТ и офис оборудване
Избор на изпълнител на СМР
Доставка, инсталиране и поддръжка на изчислителни ускорители и мрежово оборудване за научно-приложни изследвания
Инженеринг с предмет: Изграждане на локална пречиствателна станция за отпадни води в с. Войняговци
Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по изпълнението на проект Подобряване на образователната инфраструктура в община Берковица чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност
Изпълнение на: Проект за възстановяване и облагородяване на крайбрежната алея в с. Шкорпиловци
Строително монтажни работи за реализиране на инвестицията по проект Изграждане на туристическа пътека местност Гребенар - Неделино
Избор на изпълнител за изпълнение на СМР
Доставка на униформено облекло
Реконструкция на улици
Определяне на изпълненител на СМР за обект Изграждане на център за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания
Доставка на бяла и черна техника за нуждите на ЕСО ЕАД
Предметът на обществената поръчка е изпълнение на строително-ремонтни работи на апартаменти, намиращи се в Казанлък и Пловдив
Реконструкция на водопроводна мрежа с. Подем и с. Рибен, община Долна Митрополия
Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на община Горна Малина
Ремонт блок 4 и сграда комендатура от обект Централна сграда на МВР
Строително-монтажни работи за реализиране на инвестициите по проект Развитие на интегриран селски туризъм в община Драгоман
Инженеринг, проектиране и строително-монтажни работи по преустройство на помещения в сектор за изследвания с РЕТ-СТ
Изпълнение на строителен надзор и инвеститорски контрол при изграждането на обект
Сключване на рамково споразумение с предмет: Проектиране и строителство на горски автомобилни пътища и техническа инфраструктура към тях
Рехабилитация на резервоар Под Симеоново за включването му към водоснабдителната мрежа на гр. София в експлоатационен режим
Комплексно почистване на административната сграда на ТП на НОИ – гр. Разград и филиалите в градовете Кубрат и Исперих
Изпълнение на инвестиционни проекти по канализационна мрежа, както и реконструкция на части от водопроводна мрежа
Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Вършец
Поддръжка, ремонт и реконструкция на сградите, съоръженията и откритите площи на Софийска вода АД
Консултантски услуги за управление на проект Изграждане на спортен комплекс в с. Мирково
Изпълнение на мерки за информация и публичност в рамките на проект за столичен интегриран градски транспорт
Упражняване на строителен надзор на обект Рехабилитация на общински пътища
Интегриран проект за развитие на услуги за спорт и отдих на територията на община Драгоман – спортна зала в гр. Драгоман, трибуни и съблекални, вертикална планировка
Проектиране и строително-монтажни работи в УМБАЛ Свети Георги ЕАД, гр. Пловдив
1 2 34 ] 5 6 7 8 9 10 11 12 13
512 резултата в 13 страници

препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg