фирми продукти
представяме
работа
 
Повишаване на енергийната ефективност на ЦДГ в с. Трем, община Хитрино
Избор на изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проект Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Криводол
Изграждане на съвременно средищно училище с професионална насоченост Земеделие в с. Маноле
Рехабилитация на път PAZ 1205
Текущ ремонт, рехабилитация на улична мрежа и изпълнение на СМР
Ремонт и поддръжка на общинската пътна и улична мрежа в община Търговище
Изпълнение на строително-монтажни работи в община Велики Преслав
Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителството на обект: Доставка и монтаж на улично осветление в село Церово
Избор на консултант за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР по проект: Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Разлив, общ. Правец
Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР по проект Изпълнение на СМР на територията на община Лозница
Избор на консултант за осъществяване независим строителен надзор по време на строителството на обект Рехабилитация на път PVD-1057 с. Калояново – с. Старо Железаре
Ремонт на сградата на Клиника по педиатрия на УМБАЛ Александровска ЕАД
Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект Реконструкция и рехабилитация на общински пътища и водопроводи
Доставка на железарски и строителни материали, използвани в строителството
Строителство и рехабилитация на водопроводна мрежа на с. Тънка бара, общ. Неделино
Строителни и монтажни работи по МБАЛ – Троян ЕООД
Строителство на централна автобусна спирка, включително реконструкция на пътно платно, светофарни системи и съпътстваща техническа инфраструктура
Инженеринг – проектиране, строителство, доставка и монтаж на машини и съоръжения и авторски надзор за подобряване на производствено-техническата база на Градски Транспорт ЕАД – Варна
Изготвяне на инвестиционен проект в идейна и работна фаза и изпълнение на авторски надзор по време на строителството на обект
Упражняване на строителен надзор като Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по смисъла на договорните условия на ФИДИК
Поддръжка, текущ ремонт и снегопочистване на съществуващи горски пътища и строителство на временни горски пътища
Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: Разширение на пътека за рулиране А на летище Варна
Избор на изпълнител на СМР по проект Реконструкция и благоустрояване на улица Първенец, гр. Костенец
Поддръжка, текущ ремонт и снегопочистване на съществуващи горски пътища и строителство на временни горски пътища
Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителството на обект
Инженеринг на обект Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново
Избор на изпълнител за изработване на работни проекти за градска среда
Избор на изпълнител за изпълнение на строителството на обект Рехабилитация и преустройство на съществуващи трибуни на централен корт и изграждане на мултифункционално игрище
Изпълнение на строителен надзор по проект Рехабилитация на общински пътища в Община Белене и частични ремонти на читалищата в селата Деков, Кулина вода, Петокладенци и Татари
Ежедневно и периодично комплексно почистване на административните сгради на ТП на НОИ - гр. Пазарджик
1 23 ] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
512 резултата в 13 страници

препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg