фирми продукти
представяме
работа
 
Канализация в района между ул. „Индже войвода”, ул. „Битоля” и ул. „Жеко Андреевд”- кв.”Каргон”, гр. Ямбол
Избор на изпълнител на строителни работи на туристическа хижа "Тънково" по проект: "Трансграничен център за екотуризъм в община Стамболово”
Избор на изпълнител на СМР на ЦДГ “Звездичка” и доставка и монтаж на дворно оборудване по проект: “Инвестираме в нашето бъдеще чрез СМР и обновяване на МТБ на ЦДГ” Звездичка” - с. Стамболово”
Архитектурен комплекс ул. "Александровска", гр. Русе - Благоустрояване и ДОС - участък между ул. "Коледница" и ул. "Зайчар"
В и К инфраструктура на път ІІ-55 ”Голямата зведа – Младиново - Свиленград” - преминаване през с. Младиново и с. Пъстрогор
Отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост представляваща Помещения с обща площ 130 кв.м., разположени в сградата на старото училище, с. Бяла, Община Сливен
Изграждане на съществуващ отвеждащ колектор ф 600 на кв. Суходол до ляв Суходолски колектор и корекция на р. Суходолска - I етап
Изграждане на чакълозадържател на река "Въртопо"
Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща Помещение (сладкарница - закуски), с площ 54 кв.м., разположено на І партерен етаж на учебен корпус "А" в ОУ "Христо Смирненски", гр. Кермен
Изпълнение на основни ремонти на вътрешни отоплителни инсталации (ВОИ) на учебни и детски заведения по Програмата на Столична община за 2008 г. по обособени позиции
Изграждане на отводнителни и укрепителни съоръжения и механизирано подновяване на I-ви коловоз в гара Царева ливада в района на ЖПС Горна Оряховица
Преустройство на съществуващ зоокът в парк "Кайлъка"
Изготявяне на идеен проект за пътно кръстовище на път I-9 (бул. "Княз Борис I") при "Горчивата чешма" в гр. Варна
Изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ на обект: "Рехабилитация на улици в ромски квартал - ул. Зорница и ул. Люляк, гр. Любимец"
Обемно-устройствено проучване на Централна жп гара София
Изграждане на водопроводи в Община Самоков по обособени позиции: 1. Изграждане на външен и уличен водопровод на с. Драгoшиново. 2. Допълнително външно водоснабдяване на с. Клисура.
Инженеринг - Проектиране и Рехабилитация на път ІІІ - 5031-Опан - Разделна - Гълъбово от км 0+000 до км 3+700 и от км 8+500 до км 16+100
Инженеринг за преработка на отоплителни инсталации на пощенски станции
Реконструкция на помещения в Затвора - гр. Ловеч и Затворническо общежитие "Атлант" - гр. Троян и изграждане на външна канализация в последното.
Генерална ревизия на подемно-преходен мост № 1 на км 133+335 в гара Варна - Фериботна
Инженеринг "Проектиране и изпълнение на реконструкция и модернизация на в/ст Бензина и в/ст Томсън до ключ"
Строително-монтажни работи на сгради и съоръжения или на части от тях в електроцентрала Енел Марица Изток 3
Възстановяване на пътни и улични настилки след ремонт на съоръжения от подземната топлопреносна мрежа на територията на "Топлофикация София" АД
Избор на изпълнител за проектиране и строителство /инженеринг/ на обект: Път ІІІ-6004 - Горна Малина - Белопопци - Байлово - Смолско - от км 0+000 до км 31+800
Проектиране и строителство на ландшафтното устройство на терените около новата сграда на пътническия терминал на Летище София (Терминал 2)
Реконструкция местен път гр. Китен - гр. Приморско от км.0+650 до км. 4+120 - поетапно
Изпълнение на строително-монтажни работи на обект "Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Василовци - I етап", община Брусарци
Техническа инфраструктура "Долината на тракийските царе" - изграждане на пътна връзка до тракийски гробници - "Хелвеция", "Грифоните" и "Шушманец" в Община Казанлък
Избор на изпълнител за проектиране и изграждане на трасета с оптичeни кабели
Строително-монтажни работи на обект: "Реконструкция на Митница Благоевград" - оставащи довършителни и ремонтни работи
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 ]
512 резултата в 13 страници

препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg