фирми продукти
представяме
работа
 
Строително-монтажни работи (СМР) за обект: Рудник "Трояново-1", с. Трояново, подобект: Електропровод 20 kV, 2 х 3 АСО 400 мм2, от подстанция "Г. Михайлов" до ГЛТ 2502 – реф. № 107/2011 г. - ЗОП
Избор на изпълнител за строително-ремонтни работи в ПГСА - гр. Пазарджик
Изготвяне на инвестиционни проекти за укрепване и основен ремонт на мостови съоръжения в Община Ловеч
Закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища, разположени на територията на област Русе
I. Абонаментна сервизна поддръжка на асансьорни уредби; II. Доставка и монтаж на резервни части на ВМА - София и нейните подразделения съгласно техническо задание (неразделна част от документацията)
Изграждане на сграда на РСПБЗН – гр. Казанлък
Ремонт на помещения и съоръжения в РО, МЗ и ЕТУ-5, 6 бл., СК-3, ХВО, ОСК, ИЛК и други обслужващи сгради в ЕП-2
Строителен надзор и инвеститорски контрол при закриване и рекултивация на 5 (пет) съществуващи сметища в област Русе
Изграждане на сграда и съоръжения за нуждите на РС ПБС при ОД на МВР - Перник
Модификация на котел в ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3", България посредством първични мерки с цел намаляване на нивото на нормализирани NOx емисии под 180 mg/Nm3 (нормализирани при 6% O2)
Концесия на шестетажен паркинг с обекти за търговска дейност
Концесия на парк
Концесия на спортeн обект - спортнa базa
Интегриран воден проект на с. Горна Малина, община Горна Малина
Предоставяне на концесия - недвижими паметници на културата
Концесия - Изграждане на ветрогенераторна електроцентрала, трансформаторна подстанция, мрежова електропреносна инфраструктура и път
Отдаване под наем на Почивна база "Банско"
Предоставяне на инженерно-консултантски услуги за изпълнение на проект: БГ 2006/018-385.01.01 "Рехабилитация на път I-7 Ямбол – Елхово"
Предоставяне на инженерно-консултантски услуги за изпълнение на проект: БГ 2006/018-387.01.01 "Рехабилитация на път II-86, Чепеларе – Соколовци и изграждане на обход на гр. Рудозем"
Избор на изпълнител на строителството за проект: БГ 2006/018-387.01.01 "Рехабилитация на път II-86, Чепеларе-Соколовци и изграждане на обход на гр. Рудозем"
Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща Помещение (сладкарница - закуски), с площ 54 кв.м., разположено на І партерен етаж на учебен корпус "А" в ОУ "Христо Смирненски", гр. Кермен
Изпълнение на основни ремонти на вътрешни отоплителни инсталации (ВОИ) на учебни и детски заведения по Програмата на Столична община за 2008 г. по обособени позиции
Изграждане на чакълозадържател на река "Въртопо"
Изграждане на съществуващ отвеждащ колектор ф 600 на кв. Суходол до ляв Суходолски колектор и корекция на р. Суходолска - I етап
В и К инфраструктура на път ІІ-55 ”Голямата зведа – Младиново - Свиленград” - преминаване през с. Младиново и с. Пъстрогор
Канализация в района между ул. „Индже войвода”, ул. „Битоля” и ул. „Жеко Андреевд”- кв.”Каргон”, гр. Ямбол
Избор на изпълнител на СМР на ЦДГ “Звездичка” и доставка и монтаж на дворно оборудване по проект: “Инвестираме в нашето бъдеще чрез СМР и обновяване на МТБ на ЦДГ” Звездичка” - с. Стамболово”
Избор на изпълнител на строителни работи на туристическа хижа "Тънково" по проект: "Трансграничен център за екотуризъм в община Стамболово”
"Ремонт и реконструкция на ОУ "Н. Вапцаров" с. Селановци УПИ І - 1330, кв. 385, общ. Оряхово
Архитектурен комплекс ул. "Александровска", гр. Русе - Благоустрояване и ДОС - участък между ул. "Коледница" и ул. "Зайчар"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 ] 13
512 резултата в 13 страници

препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg