фирми продукти
представяме
работа
 
Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа в с. Драговищица, община Костинброд
Избор на изпълнител на СМР по проект Ловеч – корени от миналото - мостове към бъдещето
Изграждане и рехабилитация на посетителска и информационна инфраструктура в Соскучански дол
Изпълнение на строително-монтажни работи по одобрен проект за разширение на галерията на Терминал 2
Инженеринг за реставрация и ремонт на Алибеев конак, гр. Смолян
Изграждане на крайбрежна стена - корекция на левия бряг на р. Върбица, от о.т.970 до о.т.977 по бул. България и почистване на речното корито
Строително-монтажни работи по проект: Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното корито на река Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, община Раковски, финансиран от Оперативна програма Регионално развитие 2007 -2013
Рехабилитация на търговско мерене на електрическа енергия в подстанции, съгласно Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, със следните лотове: ЛОТ 1: Подстанции Изток, Речица, Сливен градска и Железник ЛОТ 2: Подстанции ТЕЦ София изток
Рехабилитация на пътни кръстовища - Поликлиника, Автогара и Петрол в гр. Свиленград и подход към гр. Свиленград от Гърция по проект Живот на пътя - Виса - Свиленград, по Програма за Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013 г. Дог
Изграждане на защитно съоръжение в зоната на комплекс Рай до отоплителна централа Козлодуй в гр. Козлодуй – обслужваща инфраструктура
Изпълнение на инженеринг по договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор) за сградата на корпус I на МБАЛ Св. Иван Рилски - Разград - АД – град Разград и съпътстващи ремонтни работи.
Изпълнение на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в град Лясковец
Проектиране и изграждане на системите за сигнализации в участъка Септември – Пловдив и телекомуникации София – Пловдив
Избор на изпълнител на СМР за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Извършване на строително-ремонтни работи в СБАЛАГ Майчин дом - ЕАД, по проект за енергийна ефективност
Строително-монтажни работи за обект Реконструкция и рехабилитация на пътища от общинска инфраструктура на община Чавдар и реконструкция за повишаване на енергийната ефективност на общинска сграда в с. Чавдар
Избор на изпълнител за извършване на инженеринг по проект Интегриран воден цикъл на град Две могили – изграждане на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), реконструкция и разширение на водопроводна и канализационна мрежа
Проектиране и рехабилитация на водопроводи по бул. "25-ти септември" и ул. "Калиакра" на територията на град Добрич
Избор на изпълнител за извършване на строителство - Спортен център с трибуни
Подобряване на трансграничната мобилност в региона Свищов – Зимнич, чрез развитие и реконструкция на главни участъци от транспортната инфраструктура
Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на Топлофикация София - ЕАД през 2012 г. с 16 обособени позиции
СМР на следните обекти: Основен ремонт и реконструкция на пешеходен подлез "НДК", довършителни работи на подземния паркинг на Метростанция 11-ІІ и реконструкция на бул. "Черни връх" върху трасето на метрото от бул. "България"
Подобряване на физическата и жизнената среда в община Нови пазар по обособени позиции
Зимно поддържане на общинска пътна мрежа и на републиканските пътища в границите на гр. Нова Загора,текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа, общинска пътна мрежа в община Нова Загора и на републиканските пътища в границите на гр. Нова Загора
Доизграждане и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна и канализационна мрежи на улици "Георги Зафиров" и ул. "Александър Стамболийски", гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик
СМР по изграждане на водопровод и канализация по ул. "Поп Богомил" на територията на град Добрич
Реновиране на пътни отсечки в град Добрич: булевард "25-ти септември", улица "Поп Богомил" и улица "Калиакра"
Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Староселци, община Искър
I. Абонаментна сервизна поддръжка на асансьорни уредби; II. Доставка и монтаж на резервни части на ВМА - София и нейните подразделения съгласно техническо задание (неразделна част от документацията)
Изграждане на сграда на РСПБЗН – гр. Казанлък
Ремонт на помещения и съоръжения в РО, МЗ и ЕТУ-5, 6 бл., СК-3, ХВО, ОСК, ИЛК и други обслужващи сгради в ЕП-2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 ] 12 13
512 резултата в 13 страници

препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg