фирми продукти
представяме
работа
 
"Копенхаген Еърпортс" взеха морските летища за 35 години

"Копенхаген Еърпортс" взеха морските летища за 35 годиниВицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Николай Василев и финансовият директор на "Копенхаген Еърпортс" Кристиан Горм Хофман подписаха вчера в Гранд хотел София договора за концесия на гражданското летище за обществено ползване Бургас и на гражданското летище за обществено ползване Варна.
Съвсем скоро морските ни летища ще придобият европейски облик, съобщи министър Василев. Концесионерът ще подобри и модернизира летищната транспортна инфраструктура, а това е в интерес на широк кръг потребители – авиопревозвачи, пътници, товародатели.

Според изискванията на Закона за гражданското въздухоплаване "Копенхаген Еърпортс" регистрира на 31 май 2005 г. еднолично акционерно дружество "Бургас-Варна Еърпортс", което е 100% негова собственост.
В едномесечен срок след подписването на концесионния договор "Бургас-Варна Еърпортс" ЕАД ще заплати на държавата 3 млн. евро еднократно концесионно възнаграждение.

Концесионерът ще заплаща годишното концесионно възнаграждение в размер на 30 на сто, достигнат при проведения конкурс, от по-голямата от следните две суми:

  • общия размер на приходите от всички дейности за текущата година, свързани с ползването на обектите на концесията
  • или общия размер на приходите от всички летищни такси от летище Бургас и летище Варна и приходите от дейностите на действащите летищни оператори "Летище Бургас" - ЕАД и "Летище Варна" - ЕАД, за 2003 г., който възлиза на 57 млн. лв., коригиран с приложимия за съответния период инфлационен индекс.
В цифрово изражение това са приблизително 1.2 млрд. евро.

Концесионерът ще представя за всяка от първите десет години от срока на концесията банкова гаранция в размер на 15 000 000 евро, а за всяка следваща година гаранцията ще е в размер на 7 500 000 евро за гарантиране изпълнението на договора, включително задължението за плащане на концесионно възнаграждение, задължението за изпълнение на инвестиционната програма и задължението за плащане на лихви и неустойки.

След влизането в сила на концесионния договор и в близка координация с Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация", "Бургас-Варна Еърпортс" ЕАД ще предприеме необходимите действия за получаване на лицензи за летищен оператор и лицензи за оператор по наземно обслужване и ще започне прехвърлянето на персонала, движимите активи и оперативния контрол върху летищата.

"Копенхаген Еърпортс" възнамерява да запази трудовите отношения на работниците и служителите на "Летище Бургас" ЕАД и "Летище Варна" ЕАД, които да преминат към концесионера, както и да въведе две системи – Стандартната програма за Качество (QSP) и Системата за планиране на ресурси на SAP ERP (Enterprise Resource Planning). Концесионерът ще се стреми да въведе при управление на летищата политиката и мерките по отношение на сигурността на информационното обслужване, прилагани от компанията в другите летища, които оперират.
"Копенхаген Еърпортс" смята да се придържа към предварително изготвените си план за безопасност и сигурност, план за опазване на околната среда, организационно-управленски план (който включва създаването на Комитет по експлоатация и сигурност и Комитет на потребителите) и търговски план.

Концесионерът предвижда да:

  • Работи активно с местните туристически власти за усъвършенстването и открояването на имиджа на българското черноморско крайбрежие.
  • Концентрира първоначалните си усилия върху усъвършенстване на летищните съоръжения, подобряване ефикасността и създаване на условия за едно запомнящо се преживяване за пътниците.
  • Проявява голяма активност на последващи етапи (аналогично на развитието на други летища от групата на "Копенхаген Еърпортс") при създаването на възможно най-добрата инфраструктура на зоната откъм площада, независимо дали става въпрос за системи за общ достъп или правилно транспортиране на потока пътници до хотелите в региона по рентабилен и безопасен за околната среда начин.
  • Работи активно с клиентите авиокомпании с цел увеличаване на ефикасността и гарантиране на това всички пътници и други потребители да се ползват от възможно най-положителен резултат.
За срока на концесията концесионерът ще реализира следната инвестиционна програма в двете черноморски летища:
Инвестиции за незабавни подобрения 2005 - 2006 г. – около 26 млн. евро;
Инвестиции за междинен план за развитие 2005 - 2008 г. – около 106 млн. евро;
Инвестиции общо за целия срок на концесията – 526 млн. евро.
Източник: Министерство на транспорта и съобщенията

13 юни 2005 - comfort.bg
Няма коментари


ключови думи
летища, Бургас, Варна, концесия, Копенхаген Еърпортс, инвестиция, транспорт, инфраструктура


още от категорията Инвеститори

препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg