фирми продукти
представяме
работа
 
Вътрешна или външна топлоизолация - експертни съвети от Марисан

Топлоизолационни системи на Марисан

С наближаването на зимните месеци често се досещаме за нуждата да подсигурим комфортния климат в домовете си. Започваме да се замисляме дали да не инвестираме в полагането на ефективна топлоизолация. След като се убедим, че подобно решение е оправдано и би ни донесло само и единствено позитиви, често идва ред да си отговорим на въпроса какъв тип топлоизолация да изберем.

Споровете за избора между вътрешна и външна топлоизолация са особено често срещани. В практиката често се зaбелязват редица митове за двата възможни начина на изпълнение, които често се оказват заблуждаващи и объркват крайния потребител. Изпадайки в подобна ситуация, мнозина търсят консултация от приятел или познат, но истината обаче е такава, че всеки един проект е уникален сам по себе си и решението на един казус не е гаранция за ефективните резултати в друг случай. Именно поради тази причина професионалната консултация е единственото нещо, което може да гарантира правотата на направения избор.

Митовете за вътрешната и външната топлоизолация

Изборът между един от двата начина на изпълнение (а в някои случаи и двата едновременно) често се оказва решаващ за последващото експлоатационно качество на дома и постигнатото ниво на енергийна ефективност. Този избор обаче трябва да бъде изцяло съобразен със спецификата на помещението или конструкцията, които предстоят да бъдат топлоизолирани. Именно грешките при планирането на конструктивните особености и експлоатационните характеристики на сградата често водят до неправилен избор относно това кой тип топлоизолация е най-подходящ за въпросните условия. Това се явява основната причина често да чуваме генерални заключения от типа на: "Вътрешната топлоизолация е по-лошият избор от външната". Истината обаче е, че няма по-добър и по-лош вариант – има подходящ и неподходящ избор за съответния случай.

Вътрешна топлоизолация Как работи една вътрешно изолирана стена?

Полагането на вътрешна топлоизолация възпрепятства акумулирането на топлина от стените на помещението.

По този начин помещенията се затоплят и изстиват за особено кратък период от време със сравнително по-малко разходи.

Стените обаче остават студени и критичните процеси протичат във вътрешността на стената или между стената и топлоизолационния слой, което неминуемо води до намаляване на нейната функционална стабилност и експлоатационна годност.


Външна топлоизолация Как работи една външно изолирана стена?

При външно изолираните стени се прекъсва топлообмена между стената и външната среда. Едновременно с това, при правилно проектирана топлоизолационна система, се гарантира и пренасянето на точките на замръзване и кондензация извън конструкцията на стената. Всички критични процеси протичат във вътрешността на топлоизолационния слой, запазвайки носещата стена суха и здрава за дълъг период от време.

При този начин на топлоизолиране помещенията се затоплят и изстиват сравнително по-бавно (стените на помещението например се затоплят и изстиват изцяло обикновено за период от 2-3 дни).

Външна или вътрешна топлоизолация – какво да изберем?

Външна или вътрешна топлоизолацияИзборът между вътрешна и външна топлоизолация лежи изцяло на принципите на строителната физика.

Именно пропуските в тяхното познаване могат често да доведат до неоптимални резултати, неприятни последици и неефективна инвестиция в топлоизолационни системи и материали.

В зависимост от спецификата на конструкцията/помещението и планираната му експлоатационна натовареност, се препоръчват следните варианти:

• Постоянно обитаеми и отопляеми помещения (външна топлоизолация)

Външната топлоизолация е подходяща за постоянно обитаеми помещения

Домовете, офисите и изобщо помещенията, в които прекарваме по-голямата част от своето ежедневие, обикновено се топлят или климатизират непрестанно. Именно тези предпоставки правят приложението на външна топлоизолационна система по-добрия и ефективен избор. Тъй като постоянното генериране на енергия води до равномерно затопляне/охлаждане на топлоизолираните стени, наличието на външна топлоизолация спомага за по-дълготрайното запазване на комфортния климат в помещенията.

Този начин на топлоизолиране удължава също така и експлоатационния период на строителната конструкция, като я предпазва както от агресивни външни влияния, така и от вредните влияния на споменатите по-рано критични процеси, протичащи в стената.

• Временно обитаеми и рядко отопляеми помещения (вътрешна топлоизолация)

Вътрешната топлоизолация е подходяща за временно обитаеми помещения

Местата, в които прекарваме по-малко време, като например провинциалната вила или къщата за отдих, които посещаваме за уикенда, обикновено налагат постигането на бърз топлинен ефект - постигане на подходяща температура и комфортен климат за максимално кратък срок. При подобни условия вътрешната топлоизолация дава далеч по-добри резултати, тъй като успява да подсигури ефективното и мигновено задържане на генерираната енергия в помещенията, играейки ролята на активна преграда със студените стени.

В някои специфични случаи за максимален топлоизолационен ефект могат едновременно да се комбинират вътрешна и външна топлоизолация. Тогава обаче е важно да се следват следните възлови принципи:

 • При равни други условия (идентична плътност и топлопроводимост на материалите), дебелината на вътрешната топлоизолация трябва да бъде максимум 1/3 от тази на външната.
 • Препоръчително е вътрешната топлоизолация да бъде изпълнена с капилярно проводим материал, за да се редуцира рискът от задържане на влага в конструкцията.

Рисковете от неправилния избор

Неправилното планиране и съобразяване с конструктивните особености на сградата при избора между външна и вътрешна топлоизолация, от гледна точка на строителната физика, се изразява в следните основни рискове:

Образуване на мухъл и плесен

• Образуване на конденз и мухъл

При полагане на вътрешна топлоизолация в постоянно отопляеми и обитаеми помещения чувствително се увеличава рискът за образуване на конденз и мухъл. При този начин на топлоизолиране температурата на стените е постоянно ниска, тъй като се получава изстиване от тяхната външна страна, а положената вътрешна топлоизолация възпрепятства тяхното затопляне. При така създалата се ситуация парите, съдържащи се в топлия въздух, генериран от отоплителните тела в дома, се срещат със студената преграда (стена) и по нейната повърхност се образува конденз. Така въпросната влага остава запечатана между топлоизолационния слой и стената на жилището. Постоянното повторение на тези процеси води до предпоставки за образуване на мухъл и плесен. А в така създалата се среда спорите на мухъла се нуждаят от само 24 часа, за да започнат активно разпространение. Всичко това води до значително влошаване на здравословния климат в помещенията.

Този риск не съществува при помещения, които се обитават инцидентно или за кратък период от време.

• Топлоизолационни характеристики

Недостатъци на вътрешната топлоизолация
 
Един от основните недостатъци на вътрешната топлоизолация е свързан с нейната намалена ефективност при топлинната защита на определени строителни компоненти. Структурно важните връзки на топлоизолираната стена с тавана и стените в съседство представляват т. нар. "топлинни мостове" или иначе казано – прегради, прекъсващи топлоизолацонния слой. По този начин значително се намалява неговата ефективност, а проблемът с енергийните загуби през въпросните зони остава неразрешен.

• Повишен риск за стабилността на конструктивните елементи

Фасадата на нашите жилища е под постоянно напрежение вследствие на агресивните атмосферни условия и в частност обилните валежи и ветрове. С течение на времето тези агресори неминуемо оказват негативно влияние върху целостта на нейния финишен слой. Дори наличието на малки пукнатини във външната част на стената, в комбинация с положена вътрешна топлоизолация, водят до сериозни рискове за здравината и експлоатационното качество на фасадата. Това се дължи на факта, че под влиянието на страничните дъждове, водата и остатъчната влага проникват във външната част на стената. Наличието на вътрешна топлоизолация играе ролята на негативна бариера, спираща преминаващата през конструкцията, топлинна енергия, благодарение на която въпросната влага трябва да бъде изведена във външната среда, а стената - подсушена. При промяната на температурите през различните сезони от годината наслоената влага променя своите агрегатни състояния от течно в твърдо и обратно, което само по себе си води до значителни линейни свивания и разширения. Така стабилността и експлоатационните характеристики на една на пръв поглед здрава фасада започват значително да се влошават.

Предимствата на интегрираните топлоизолационни системи за външно приложение

Ползите от една топлоизолационна система в процеса по подсигуряването на комфортен и постоянен климат в помещенията са неоспорими. Съчетанието на отделни, взаимно допълващи се компоненти, специално разработени за ефективна работа в синхрон, е ключът към изграждането на естествена бариера-регулатор, контролираща температурата и климата в съответните площи.

Една малка част от задачите, които топлоизолационната система изпълнява, са свързани с:

 • Редуциране на разходите за отопление и охлаждане с до 70%;
 • Предпазване на конструкцията от негативни външни влияния и тежки атмосферни влияния като градушка;
 • Поддържане на комфортен и здравословен климат в помещенията, благодарение на свойството да отвежда парите извън конструкцията. По този начин се изкоренява рискът от натрупване на влага и възникване на мухъл и плесен;
 • Активно редуциране на вредните емисии на CO2 в атмосферата.

ТИС от МАРИСАН - ефективни решения за всяко домакинство
Интегрирани топлоизолационни системи на Марисан

Топлоизолационните системи на МАРИСАН се произвеждат изцяло под един покрив, което само по себе си гарантира перфектния синхрон между отделните компоненти. Практическото изпитване на съвместимостта на тези компоненти позволява тяхното перфектно комбиниране за постигане на оптимални резултати. Обединявайки позитивните страни на традиционното строителство с предимствата на съвременните технологии, интегрираните топлоизолационни системи на МАРИСАН са разработени съгласно всички европейски норми, климатични специфики, геодезия и сеизмични особености.

В зависимост от параметрите на своя проект, всеки един може да избере индивидуалната надеждност и специфики на системите:

 • TERMOFLEX® CLASSIC – класическо решение с плочи от експандиран полистирен (EPS).
 • TERAPOR® ULTRA – изключително високи топлоизолационни характеристики, гарантирани от използвания в системата топлоизолационен материал с вградени графитни рефлектори и абсорбатори.
 • TERMOFLEX® RAPID – топлоизолационни плочи от EPS с експресен монтаж, посредством нискоекспандиращо полиуретаново лепило-пяна.
 • TERAPOR® STRONG – устойчива на натиск топлоизолационна система с екструдиран фасаден полистирен (XPS).
 • TERMOFLEX® MINERAL – топлоизолационна система на база минерална вата с висок клас на противопожарна и шумова защита.

Топлоизолационните системи на МАРИСАН намират най-разнообразно приложение – за топлинно изолиране на стени и фасади, плоски, скатни, озеленени и отворени за движение покриви, подпокривни пространства, подове и тежко натоварени тавани, тераси, балкони, нискоенергийни и пасивни къщи и др. Всичко това превръща иновативните топлоизолационни системи от ново поколение ТЕРМОФЛЕКС® и ТЕРАПОР® на МАРИСАН в универсално и практично решение с изпитано и дълготрайно качество.

За допълнителна техническа или търговска информация, моля посетете официалния интернет сайт www.marisanbg.com или корпоративния блог http://blog.marisanbg.com.

Автор: Марисан АД


17 юли 2018 - Comfort.bg

Добави коментар


Няма коментари


ключови думи
Марисан, топлоизолация, топлоизолационни системи, топлоизолационни материали, вътрешна топлоизолация, външна топлоизолация


още от категорията топлоизолация

препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg