фирми продукти
представяме
работа
 
Подмяната на водопреносната мрежа от минералните находища ще се финансира с приоритет

Подмяната на водопреносната мрежа от минералните находища ще се финансира с приоритетПо програмата за подпомагане на общините за ефективно управление на находищата на минерални води приоритетно ще се финансира модернизацията на съществуващата водопреносна мрежа. Това съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева на среща с туристическия бранш, цитирана от пресцентъра на ведомството.

Пилотната схема на МОСВ е с бюджет от 3,5 милиона лева и ще подпомага подмяната, изграждането или разширяването на инфраструктурата за пренос или подаване до ползватели, резервоари, топлообменници, оборудване за експлоатация.

По нея ще се осигуряват безвъзмездно до 50% от стойността на общинските проекти. Останалите 50% трябва да се осигурят от местните власти със собствен ресурс или чрез публично-частни партньорства с бизнеса. Ако пък общините решат да изтеглят креди, МОСВ ще покрие лихвите по тях.

Програмата се администрира от Националния доверителен екофонд (НДЕФ), който до 16 декември т.г. ще приема проектите на местните власти. Тя се финансира от ранните търгове с емисии на парникови газове.

"Трябва да развием този природен ресурс и да го превърнем в конкурентно предимство на България. Амбицията ми е догодина тази програма да се надгради и да осигурим по-голямо безвъзмездно финансиране за общините", каза министър Василева пред бизнеса.

Тя съобщи, че в момента Басейновите дирекции проверяват какъв обем от позволеното в разрешителните за водоползване реално се експлоатира. Там, където се установи, че минералните води не се оползотворяват в пълен ресурс, ще се променят разрешителните.

Минералните ни води имат ценни качества - температура между 20 и 102 градуса, изключителна чистота заради дълбочинния произход и разнообразен минерален състав. Това дава възможност да се използват за питейни цели, за балнеология, за развитие на туризъм и спа центрове, за отопление на сгради, за оранжерийно производство, както и за развитие на спортни дейности.

Находищата на минерални води, изключителна държавна собственост, са 102. От 2011 г. с промени в Закона за водите е въведена възможността те да се предоставят безвъзмездно на общините за срок от 25 години. Досега от нея са се възползвали 42 общини, които стопанисват 63 находища. Данните сочат, че в момента се оползотворява по-малко от 20 процента от ресурса, като потенциалът е 3800 литра в секунда. Общият брой издадени разрешителни за водовземане от находищата – изключителна държавна собственост, е 600 броя, а предоставеният за използване ресурс е 580 л/сек. От тях 525 разрешителни са за балнеология и туризъм с предоставен ресурс 500 л/сек.


7 ноември 2016 - Дневник
Няма коментари


ключови думи
ВиК, водни проекти, водна инфраструктура


още от категорията вик

препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg