фирми продукти
представяме
работа
 
Хидрозол - ефективно хидроизолационно решение за натоварени площи и критични зони

Хидрозол® - ефективна хидроизолация за натоварени площи и критични зони

Една от най-отговорните задачи при изграждането на жилищни, търговски, обществени и бизнес площи, стояща пред строителните инженери, се явява дълготрайната и ефективна хидроизолационна защита на сградите. Фундаменталната значимост на този процес се дължи на факта, че наличието на влага в конструкцията влияе пагубно върху здравината, експлоатационното качество и външния облик на отделните строителни елементи. Най-честите причини за нейната поява се явяват подпочвените води и покачващата се капилярна влага, тежките атмосферни условия и просмукващата се влага, кондензиране на водни пари или директният контакт с течаща или напорна вода.

Двукомпонентните хидроизолационни шламове на циментова основа се утвърждават в практиката като най-ефикасното, лесно приложимо и универсално хидроизолационно решение. Без значение дали става въпрос за хидроизолационна защита на подземни конструкции и фундаменти, влажни и мокри помещения, тераси и балкони или басейни, резервоари и силно натоварени съоръжения, хидроизолационните решения на МАРИСАН са се доказали като ефективен начин за стопиране на влагата и съхраняване на експлоатационното качество.

Хидрозол® еластичен хидроизолационен шлам - универсална хидроизолация В ролята си на едно от доказалите се на пазара универсални хидроизолационни решения ХИДРОЗОЛ® ЕЛАСТИЧЕН ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН ШЛАМ намира приложение при изпълнението на хидроизолационната защита на редица многофамилни и офис сгради, хотели, ваканционни комплекси и обществени площи. Ефективното действие на двукомпонентната хидроизолация позволява образуването на здрава и непрекъсната мембрана, предпазваща строителната конструкция от агресията на постоянната влага. Продуктът гарантира ефективни резултати при всякакъв вид площи с разнообразно предназначение, между които:

Плоски покривни площи, тераси и балкони

Хидроизолация на плоски покривни площи, тераси и балкони

Проблематика: Експлоатационните характеристики на покривите и терасите налагат използването на хидроизолационно решение, неподатливо на неблагоприятни атмосферни условия и агресивни влияния като силно и директно слънцегреене, UV лъчение, замръзвания, дъждове, мъгли, индустриални газове, човешка дейност и т.н. Цикличната промяна на температурата (нагрявания до +70°C през лятото и замръзвания до -30°C през зимата) причиняват значителни механични деформации и линейни разширения в тяхната конструкция и настилка.

Много критични се явяват и водните натоварвания на тези елементи – проливни дъждове, натрупващ се и топящ се сняг. Керамичните покрития, с които най-често биват облицовани те, не осигуряват достатъчна защита, а проникналите под тях влага и вода водят до сериозно разрушение при замръзване и трайно увреждане на строителната конструкция.

Често този вид площи биват разположени над отопляеми помещения, което само по себе си води до сериозни температурни разлики, достигащи до над 100°C. Това подлага хидроизолационното покритие на огромни натоварвания – както на линейни разширения от порядъка на 1-2 мм на всеки метър, така и на засилен дифузионен напор на водни пари от помещенията под тях.

Естеството на тези натоварвания налага много сериозен подход към хидроизолационната защита на плоските покриви, терасите и балконите.

Защо да използваме ХИДРОЗОЛ® ЕЛАСТИЧЕН ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН ШЛАМ: Устойчивостта на големи температурни амплитуди, присъща за продукта, надвишава многократно тази на повечето аналози в този клас, достигайки граници от -25°C до +110°C. Трайната екстремна еластичност на образувания хидроизолационен слой гарантира устойчивостта на много големи линейни разширения и структурни деформации, възникващи вследствие на тежките атмосферни условия и температурни промени. Интегрирането на критичните елементи и връзки с детайли (бордове, стени, отводнителни системи, коминни тела и др.), както и на концентриращите напрежения, ъгловите и конструктивни фуги в хидроизолационния слой, става изключително лесно, сигурно и безпроблемно.

Влажни и мокри помещения

Хидроизолация на влажни и мокри помещения

Проблематика: Упоритото въздействие на течащата вода и постоянното наличие на остатъчна влага във всички влажни и мокри помещения, заедно с неспособността на керамичните покрития, с които те най-често са облицовани, да осигурят нужната им хидроизолационна защита, правят тяхното допълнително хидроизолиране задължително. Най-критичните точки, изискващи особено внимателно изпълнение, са всички вертикални, хоризонтални и ъглови фуги. В тези зони обикновено се срещат две или повече равнини, като в тях са концентрирани големи напрежения, водещи до напуквания. Друго проблемно място се явяват връзките с отводнителните и канализационни съоръжения и тръбопроводите, които невинаги са добре уплътнени, а често дори и изобщо не са. Проникването на влага през въпросните критични точки води до редица проблеми – от увреждане на общото състояние на помещението и просмукването на влага в стени, подове и тавани, до появата на петна, неприятни миризми и мухъл в съседни помещения, които губят своя естетически вид и здравословната си жизнена среда и комфорт.

Защо да използваме ХИДРОЗОЛ® ЕЛАСТИЧЕН ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН ШЛАМ: Свойството на продукта да образува здрава, непрекъсната и трайно водоотблъскваща мембрана го превръща в перфектното решение за осигуряване на дълготрайна и надеждна хидроизолационна защита във влажни и мокри помещения. Функционалната сигурност на системата за хидроизолиране и цялостната защита на помещението и на тези в съседство се гарантира от богатия набор аксесоари, осигуряващи лесното и сигурно изграждане и уплътняване на връзките с различните канализационни, водопроводни и санитарни съоръжения.

Басейни, резервоари, цистерни, канали и други подобни съоръжения

Хидроизолация на басейни, резервоари, цистерни, канали и други подобни съоръжения
 
Проблематика: Въпреки че този тип съоръжения се изграждат от водонепропусклив бетон, изискванията към запълването на фугите между бетонните панели и към качеството на дилатационните връзки, както и наличието на микропукнатини вследствие на съхненето на бетона, прави цялостната им хидроизолационна защита наложителна. Критичните участъци около отводнителните отвори и осветителните тела, както и фугите в ъглите на басейна крият голяма опасност от напукване и просмукване на вода през тях. Използваните за почистване силно агресивни химически препарати с времето увреждат фугите между плочките и слабо защитените участъци като ги изронват, създавайки допълнителна предпоставка за проникване на вода.

Тежестта на водата в пълния басейн създава огромно налягане върху неговото дъно и стени. При изпразване тежестта на земната маса около басейна оказва и противоположно по посока въздействие. С времето тези процеси разрушават лепилата и фугиращите смеси. Те се напукват и започват да пропускат големи количества вода, застрашавайки дългосрочното експлоатационно качество на съоръжението.

Защо да използваме ХИДРОЗОЛ® ЕЛАСТИЧЕН ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН ШЛАМ: Продуктът покрива напълно всички изисквания за хидроизолиране на басейни с дълбочина до 50 м, SPA и Wellness центрове, фонтани, резервоари за питейна вода и ред други съоръжения от този тип. Хидроизолационният слой образува еластична безшевна мембрана с нулево водопреминаване, която се свързва извънредно здраво с основата. Тя е изключително устойчива дори и на отрицателен воден напор, предпазвайки по този начин конструкцията на съоръжението от временни или постоянни високи подпочвени води. Нейната екстремна еластичност спомага за сигурното преодоляване на възникнали в основата пукнатини с размери до 1 мм.

Много високата устойчивост на хидроизолационния материал на химични субстанции, характерни за препаратите, използвани при почистване на басейни и резервоари, в комбинация с резистентността му на стареене, се явяват сигурна гаранция за дългосрочната и безпроблемна експлоатация на съоръжението. Неговата надеждност и изпитаното му качество го налагат като предпочитано решение за хидроизолационна защита на подложени на воден напор съоръжения и конструкции.

Приземни и подземни помещения

Хидроизолация на приземни и подземни помещения

Проблематика: Характерно за помещения като сутерени, гаражи, мази и други е тяхното пълно или частично разположение под земята. Това ги излага на множество различни агресори като подземни води, подпочвена влага, напояване и др. Некачествено положената хидроизолация или цялостната липса на такава води до проникване на влага в конструкцията и нейното бързо разпространение по стените и подовете на помещението. Веднъж проникнала в конструкцията, под въздействието на напорната вода в почвата около сградата, влагата се придвижва капилярно нагоре по стените.

С течение на времето влагата в конструкцията разрушава материалите и причинява изключително големи поражения – подкожушване, изсоляване и отлепване на вътрешното финишно покритие. Възникват плесени и мухъл. Постоянните нива на влажност в помещенията водят до пълно или частично увреждане на вещите в тях, което при някои технически помещения (асансьорни шахти, вентилационни помещения и други) може да доведе до проблеми с инсталираната в тях техника и нейната цялостна експлоатация.

Защо да използваме ХИДРОЗОЛ® ЕЛАСТИЧЕН ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН ШЛАМ: Той е особено ефективно решение не само при положителен, но и при негативен воден напор, характерен за подземните и приземни помещения, и е сигурен гарант за тяхната отлична хидроизолационна защита. Благодарение на високата си якост на сцепление към множество основи, продуктът позволява приложение при бетонни, метални, каменни и ред други повърхности, характерни за приземните и подземни помещения. Съвместимостта и добрата адхезия на материала към почти всички строителни материали го превръщат в перфектна предпоставка за последващо полагане на финишно покритие по множество различни начини като облепване, измазване или боядисване.

ХИДРОЗОЛ® ЕЛАСТИЧЕН ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН ШЛАМ може да се използва изключително успешно за защита от въздействието на влагата на всички бетонни и стоманобетонни конструкции като мостове, тръбопроводи, подпорни стени, фундаменти, цокли и др. Продуктът се явява и ефективна бариера срещу появата на корозия или структурни увреждания, предизвикани вследствие на третиране с антиобледенителни соли, както и срещу проникване на въглероден двуокис. Той съхранява също така и надеждното експлоатационно качество на конструкции, подложени на големи термични амплитуди и циклично замръзване-размразяване, както и на други въздействия в съответствие с БДС EN 1504-2.

На изпитаната хидроизолационна защита, осигурявана от ХИДРОЗОЛ®, се довериха изпълнителите на редица проекти в сферата на жилищното и обществено строителство. Примери за широкото практическо приложение на продукта можете да откриете в страницата с референтни обекти на МАРИСАН.

За допълнителна техническа или търговска информация моля посетете официалния интернет сайт www.marisanbg.com или корпоративния блог http://blog.marisanbg.com

Автор: Марисан АД


25 октомври 2016 - Comfort.bg

Добави коментар


Няма коментари


ключови думи
Марисан, хидроизолация, покривна хидроизолация, хидроизолация на балкони, хидроизолация на басейни, хидроизолация на сутерени, хидроизолация на бани


още от категорията хидроизолация

препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg