фирми продукти
представяме
работа
 
Кабинетът одобри проекта за ипотечните кредити

Кабинетът одобри проекта за ипотечните кредитиМинистерският съвет одобри проект на Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители. С него се въвежда европейска директива по темата и се цели да се установи "по-прозрачен, ефикасен и конкурентен пазар на ипотечни кредити". От правителството посочват и че с проекта, който предстои да се обсъжда в Народното събрание, ще се защитят по-добре участниците в този сегмент на пазара - потребители, кредитори и кредитни посредници.

С въвеждането на директивата се изравняват и условията на отпускане на такива кредити в рамките на Европейския съюз.

В проекта се определят две основни категории кредити – кредитите, обезпечени с ипотека върху недвижим имот, и кредити, чиято цел е придобиване или запазване на вещно право върху недвижим имот. Законът се прилага и по отношение на договорите за кредит, предназначени за ремонт, в случаите, когато тези договори са обезпечени с ипотека.

В проекта са заложени изисквания за информацията, която трябва да получат кандидатите за кредит - преди сключване на договор за него – информация в рекламите, обща информация, персонализирана преддоговорна информация, допълнителна информация за кредитните посредници, предоставяне на разяснения, услуга по предоставяне на съвет по време на действие на договора, с което да се осигури възможност за информиран избор на кредитен продукт, така и за надлежно изпълнение на ангажиментите по вече избран продукт.

Законопроектът предвижда по-строги изисквания за извършване на оценка на кредитоспособността на потребителите. Въвеждат се подробни правила за изчисляване на годишния процент на разходите по кредита (ГПР), съобразени със специфичните особености на ипотечните кредити.

Контролът по спазване на правилата в областта на защита на потребителите е предоставен на Комисията за защита на потребителите. На Българската народна банка се възлага контролът по спазване на изискванията за компетентност и познания на служителите на кредиторите и кредитните посредници, за оценка на кредитоспособността на потребителите, за политиките на възнагражденията на кредитори и кредитни посредници, както и предоставянето на достъп до пазара на кредитните посредници посредством въведения регистрационен режим.


27 януари 2016 - Дневник

Добави коментар


Няма коментари


ключови думи
банки, недвижими имоти, ипотеки, жилищни заеми, ипотечни кредити


още от категорията Банки

препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg