фирми продукти
представяме
работа
 
Кабинетът гласува повече правомощия на енергийния регулатор

Кабинетът гласува повече правомощия на енергийния регулаторРазширяване на контролните правомощия на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) предвиждат промените в Закона за енергетиката, одобрени вчера от правителството.

Занапред комисията ще сертифицира операторите на преносни мрежи и ще следи за спазването на изискванията за тяхната независимост. Тя ще наблюдава и прилагането на всички мерки за защита на потребителите, както и възможния им ефект върху вътрешната и международната конкуренция.

Сред новите задължения на регулатора е и да информира Европейската комисия за всички промени в мерките за изпълнение на задълженията за услуги от обществен интерес.
Договорите между крайните клиенти и енергийните предприятия задължително трябва да съдържат информация за правата на клиентите, включително и условията за едностранно прекратяване на договора от потребителя, възможността за смяна на доставчика на енергия, условията и реда за прихващане и възстановяване на суми при неспазване качеството на договорените услуги, както и процедурата по разглеждане на жалби и произнасянето по тях.

В правомощията на комисията е включен и контролът по изпълнение на задължението на лицензиантите да предоставят достъп на клиентите до данни за потреблението им.

ДКЕВР ще наблюдава и степента, и ефективността на отваряне на пазара и конкуренцията.

При това комисията ще си сътрудничи с комисиите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите, а при необходимост може да ги сезира за определени нарушения на законодателството.

Измененията въвеждат модел за отделяне на преносния оператор от производството и доставките на електроенергия и природен газ.

Независимият преносен оператор ще бъде вертикално интегрирано предприятие, собственик на активите, които са необходими за дейността му, гласи правителственото прессъобщение.

За гарантиране на неговата независимост проектът предвижда той да бъде сертифициран от ДКЕВР. Решението за сертифициране се съгласува с ЕК и се публикува в Официалния вестник на ЕС.

Основно задължение на операторите на преносни мрежи остават единното управление на електроенергийната и газотранспортната системи, както и надеждното функциониране на преносните мрежи.

Операторите трябва да осигуряват разширението, реконструкцията и модернизацията на мрежите в съответствие с дългосрочните прогнози за развитие на пазарите на електрическа енергия и природен газ. Те ще съставят и ежегодно ще актуализират 10-годишни планове за развитието на преносните мрежи.

Законопроектът предвижда задължението, породено от Директива 2009/73/ЕС, всички нови газопреносни мрежи да се управляват по модела на отделен по собственост оператор, като не са част от вертикално интегрирано предприятие, което извършва дейности по производство или доставка на природен газ.


18 януари 2012 - в. Дневник
Няма коментари


ключови думи
електроснабдяване, електропреносни мрежи, газоснабдяване, газопреносни мрежи, закон за енергетиката, ДКЕВР


още от категорията електрозахранване

препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg