фирми продукти
представяме
работа
 
Бурен месец октомври за банковия пазар

Моите париОще първия ден на октомври беше белязан с промените в банковия сектор, които предстояха. На 1-ви октомври влязоха в сила новите лихвени условия по ипотечни заеми на УниКредит БУЛБАНК. Повишенията: с 1 процентен пункт за кредити в лева; 1.5 п.п. за кредити в евро.

Не последва закъснение и само след 2 дни Банка ДСК обяви своите нови лихви. Стойностите им за кредити с плаваща лихва за целия срок на кредита се повишават с 0.50 % за продукти в лева и евро, а тези по кредитите с 3 години промоционален период – с 1 % за продукти в лева и евро.

В средата на месеца от трезора взеха ново решение по отношение на кредитната си политика. Преустановиха предлагането на продуктите с по-ниски лихви за 1 и 3 години първоначален срок по жилищни и ипотечни кредити в лева и евро. Преди края на месеца нови 0.50 п.п. пункта се добавиха към лихвите по кредитите с плаваща лихва за целия период в евро и 1 п.п. към тези в лева.

В началото на месеца, следвайки общата вълна на покачване на лихви, банкерите от Райфайзенбанк също предприеха корекции. С новите промени банката прекрати предлагането на кредитите с по-ниска лихва за първите 6 месеца. Новото сега е, че размерът на лихвите зависи от срока на кредита. Единствено при кредитите в долари лихвата е една и съща, независимо от срока на заема. При кредитите с плаваща лихва за целия период повишението беше с 0.40 проценти пункта.

Седмица по-късно банката предприе ново покачване на лихвите. Този път за кредити в лева и долари с 1 п.п., а в евро с 0.70 п.п. Едно временно с това отпадна варианта лихвата за кредити в долари да е еднаква независимо от срока. В края на месеца беше поредното повишение на лихвите. Този път за кредити в лева и евро с 0.80 п.п. (за срок до 15 г.) и с 1.10 п.п. (за срок над 15 г.). Лихвите по доларови кредити се изравняват с тези в евро.

Почти паралелно влязоха в сила и новите лихвени условия на SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК. Корекциите, както може би се очаква, засегнаха всички техни продукти. Така например при кредитите в лева увеличението на лихвите е с 0,55 процентни пункта за всички срокове за стандартните условия и с 0,35 % за ВИП условията. При кредитите в евро увеличението е с 0,10 процентни пункта за всички срокове с изключение на кредити със срок на изплащане до 10 години. Там лихвеният процент се запазва. Запазва се също така практиката лихвите по доларови кредити да са равни на тези отпускани в левове.

И при тази банка в средата на месеца бяха приети нови лихвени проценти по жилищните кредити. Този път те нараснаха с 0.55 п.п. за кредити в левове и долари, а тези в евро от 0.50 п.п. до 1.20 п.п.

Почти паралелно със SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК и Алианц Банк България въведоха нови лихвени условия по заемите, които отпускат. Така вече новите и старите клиенти на кредитора ще трябва да плащат с 0.30 п.п. повече за кредити в евро и долари, и с 0.50 п.п. за заеми в лева.

Чувствителни промени през октомври предприеха и Юробанк И Еф Джи България (Пощенска банка). Промените бяха в различни посоки. Кредитите в швейцарски франкове вече са с 2.20 п.п. по-скъпи. С 1 п.п. са по-скъпи кредитите в евро, а с 1.50 п.п. тези в лева. Покачвайки своите лихви, от банката определиха тези завишения да се прилагат само към новите клиенти, т.е. новите, по-високи лихви ще се отнасят за тях. Старите клиенти на трезора също усетиха поскъпването, но в по-малка степен. Завишенията за тях за вече отпуснати кредити са както следва: в швейцарски франкове - +1 п.п., в евро - +0.75 п.п. Единствено за кредити в лева повишението за стари и нови клиенти е еднакво, а именно 1.50 п.п.

Промяната в лихвените нива не бяха единствените промени. Банката намали максималния процент на финансиране до 75%. Максималният размер на кредита, който може да се вземе от банката вече е ограничен до 150 хил. евро. Ограничение се въведе и за типовете имоти, които се финансират от институцията. Резултатът бе прекратяване на финансирането на панелни жилища.

Още няколко по-важни ограничения, които въведоха от трезора са:
1. Преустановява се напълно приемането като обезпечения по ипотечни кредити на имоти, находящи се в извънградски и курортни райони;
2. Преустановява се напълно предоставянето на кредити без документално удостоверяване на дохода на кредитоискателите, както и на кредити, базирани на доходи генерирани извън територията на страната;
3. Преустановява се напълно предоставянето на кредити по продуктите "Кеш Бонус" и "Мой дом +".

Към края на месеца банката предприе поредното коригиране на лихвените си условия. Цените на кредитите в лева нараснаха с 0.95 п.п., а тези в евро с 1 п.п. Паралелно с това, банката повиши и месечната си такса за обслужване на кредитите с 1 базисен пункт. Този път промените засягат само новите клиенти на банката.

Банка Пиреос България бе следващата банка, която повиши лихвите си през изминалия месец. При своите корекции тя заложи на промяна на базовия си лихвен процент. От 13.10.2008 влиза в сила нов негов размер новите стойности на лихвите за популярния продукт на банката кредит "Чудо" в лева и евро са с 2 п.п. по-високи. От същата дата банката промени и условията за жилищни кредити с плаваща лихва и многоцелевите кредити в лева, евро и швейцарски франкове. Тук промяната бе в надбавките към плаващия компонент на лихвата. Очаквано това посоката бе нагоре и по-конкретно с 1 п.п. По този начин лихвите по тези кредити вече са по-скъпи с точно този размер.

Промените по условия на банката не приключиха до тук. Вероятно възниква въпросът дали промените засягат всички клиенти на банката. В известен смисъл, да, но в различен размер. Описаните до тук корекции се отнасят само за нови клиенти. Разбира се завишения има и по вече усвоените кредити. Те, обаче, са по-ниски – от 0.50 п.п. до 0.75 п.п. в зависимост от кредита.

Малко преди края на месеца банката прекрати предлагането на кредити в швейцарски франкове. Тенденциите на пазара принудиха и друг голям кредитор да коригира своите лихви. Това е ОББ, като корекциите в бяха също в посока нагоре, а размерът - 1 процентен пункт за кредити във всички валути.

От Първа Инвестиционна Банка също отчитат поскъпване на кредитите. Поскъпват основно ипотечните заеми за текущи нужди в евро и долари. Размерът е 0.65 п.п. нагоре.

4 ноември 2008 - Моите пари
Няма коментари


ключови думи
лихвени условия, ипотечни заеми, жилищни кредити, банки


още от категорията Банки

препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg