фирми продукти
представяме
работа
 
Сезонът на отпуските стартира с малко по-евтини жилищни кредити

индекс Моите париМесец юни отмина, като предложи на заемателите малко по-изгодни условия по ипотечните заеми. На фона на постоянно растящи лихви по кредити, месецът предложи и някои по-изгодни предложения. И този месец корекциите в лихвите бяха приоритет пред банките. Акцентът беше върху тяхната промяна в резултат на общоизвестните вече причини – поскъпнал ресурс.

Като цяло месецът бе белязан от промени по офертите на няколко банки, които формираха основните тенденции в кредитирането и по-конкретно в цените на заемите. През изминалите 30 дни на юни 6 банки промениха своите условия по кредитите. При някои от тях промените бяха чувствителни, при други не толкова, факт е, обаче, че от началото на годината това е първото понижение на
Индекси МОИТЕ ПАРИ. Настоящите им стойности го показват.

Индекс МОИТЕ ПАРИ – BGN
Актуалната стойност на показателя за юни е 8.86%. Постигнатата стойност е с 11 базисни пункта по-ниска от тази през май. Факторите за това са промените в офертите на 5 от банките включени в индекса. Три от тях влошават своите най-добри оферти, а две ги подобряват.
Първата от банките с по-лоши условия през изминалия месец дължи това на поредното покачване на ОЛП на БНБ. Основната лихва на Централната банка е един от компонентите формиращ лихвата и неговото покачване покачва и лихвата по кредита. Нарастването на ОЛП през юни е само с 3 базисни пункта, което резултира със същия размер в Годишния процент на разход (ГПР) по най-добрата оферта на банката. Подобен размер на изменение на практика може да се счита за липса на такова и анализът го потвърждава. Отчитайки делът на банката в индекса, дефакто тази корекция с нищо не променя участието й във формирането на настоящата стойност. От тук може да се направи извод, че макар и с промяна, банката не повлиява върху индекса нито в положителна, нито в отрицателна посока.
При втората банка състоянието е аналогично. Там плаващият компонент определящ лихвата е 3м. СОФИБОР. През изминалия месец той нарасна с около 23 базисни пункта. С почти толкова нараства и ГПР по най-добрата оферта на банката. Нарастването съвсем не е незначително и въпреки това не оказва влияние върху Индекс МОИТЕ ПАРИ - BGN. Причината е в изключително ниският дял на банката в индекса и от там слабото й влияние върху него.
При третата банка влошаването на най-добрата й оферта отново е под влиянието на корекция в лихвите. Преди корекциите размерът на лихвата зависеше от желаният процент на финансиране, а след тях това вече не е критерий. Така лихвата по офертата нараства с 1.30 процентни пункта. Това е чувствителен ръст и ГПР по офертата го показва. Показателят се завишава с 1.41 процентни пункта. И тук, както при първите две банки ниската тежест на банката в индекса допринася това влошаване да не се отрази негативно върху него.

През юни само 2 банки от индекса бяха благосклонни към заемателите и промениха в положителна посока своите оферти. Първата от тях редуцира месечната си такса за управление на кредита в две направления – от една страна я намали с 3 базисни пункта и от друга, тя вече се начислява върху сумата на одобрения кредит, а не както беше досега върху остатъка по него. Резултатът е подобрение на офертата с 11 базисни пункта. По този начин опита на банката да предложи по-добри условия се увенча с успех, но за жалост този успех не се отрази положително на индекса. И тук тежестта на банката в индекса оказва своето влияние. Анализът показва, че той не е достатъчен, за да повлияе в посока надолу и на практика подобрението в офертата е неутрализирано.
Последната от банките с промени в условията подобрява своята най-добра. Причината е в предлагането отново на оферти, които временно не се предлагаха от банката. Трезорът поднови предлагането на офертите с промоционална лихва за първата година и с това спечели по-добри позиции на пазара спрямо останалите банки. Този ход направи най-доброто предложение на финансиращата институция с 45 базисни пункта по-изгодно от досегашното такова. Тази промяна даде своето отражение и върху Индекс МОИТЕ ПАРИ – BGN. Неговата стойност се понижи до настоящата 8.86%. Именно това е банката, която може да се определи, като формирала настоящия размер на показателя. И на практика е така. Обяснението е просто – банката е втората по тежест в индекса. Това й място и влияние се оказва решаващо за подобряване на показателя през юни.

Индекс МОИТЕ ПАРИ – EUR
През юни най-изгодните заеми в евро бяха с 6 базисни пункта по-евтини. Аналогично на индекса в лева и тук промените са в същата посока и причините са идентични. Банките променили своите оферти отново са 5, като само една е различна от тези при Индекс МОИТЕ ПАРИ – BGN. Тук подобрените предложения са 3, докато влошените – 2. Това формира настоящата стойност на индекса от 7.92%.
При първата банка влошената оферта се дължи, както и при индекса в лева на променливия компонент формиращ лихвата. При евровите кредити това е 6 м. ЮРИБОР. През последния месец той нарасна с 41 базисни пункта и това естествено рефлектира върху офертата на банката. Тя поскъпна с 23 базисни пункта, но отново ниския дял на трезора в индекса неутрализира това негативно изменение. В този случай ефектът е положителен, тъй като индексът не нараства в резултат на това.
Втората банка влошава офертата си в резултат на корекция в лихвата. И тук, както при индекса в лева причината е отпадането на процента на финансиране, като критерий за размер на лихвата. Вече се прилага единен лихвен процент. В резултат на тази стъпка лихвата се покачва с 1.50 процентни пункта. Резултатът е влошена оферта в размер на 1.62 процентни пункта. Поскъпването е значително и ефекта върху индекса е завишение на стойността му с 6 базисни пункта.

Корекциите по офертите в евро продължават с подобрения в офертите на 3 от банките в Индекс МОИТЕ ПАРИ – EUR.

При първата от тях редуцирането на месечната такса за управление на кредита е причината за поевтиняването на офертата. Резултатът е подобрение на офертата с 5 базисни пункта. Благодарение на относително силното си влияние върху индекса, банката успява да го повлияе положително, макар и слабо. Третото място по дял в показателя, който заема банката и корекцията в офертата допринасят за подобрение на стойността с 1 базисен пункт.
Втората банка подобрила най-доброто си предложение, по аналогия на индекса в лева постига тази промяна в резултат на връщане на офертите с промоционална лихва за първата година. Промяната води до понижаване на ГПР по офертата с 42 базисни пункта, а от тук и до понижаване на индекса с 4 базисни пункта. Положителното влияние се дължи на факта, че банката е четвъртата по влияние сред банките включени в показателя.
Последната от банките с положително променени условия постига това в резултат на комплекс от промени. На първо място лихвата се понижава с 1.40 процентни пункта. На второ място таксата за управление на кредита се редуцира, както като начин на начисляване, така и като размер – тя вече е 0.30% и се начислява веднъж годишно за разлика от досега по 1% на всеки 6 месеца. На трето място се намалява таксата за усвояване на кредита. Тя вече е по-ниска с 50 базисни пункта. Комплексът от тези промени подобрява офертата с 1.27 процентни пункта. Естествено ефектът се пренася и върху стойността от индекса, като той губи 7 базисни пункта от нея.

Изминалият месец показва, че все още не са приключили корекциите на банките по своите оферти. За разлика от минали години, когато в сезона на почивките офертите поевтиняваха, в резултат на промоции на редица банки, тази година това не се случи. Ясно е, че кризата оказва своето влияние и надеждите са в бъдещите месеци тези негативни влияния да бъдат преодоляни.

29 юли 2008 - Comfort.bg
Няма коментари


ключови думи
жилищни кредити, банки, поскъпване, моите пари, лихви, кредити


още от категорията Банки

препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg