фирми продукти
представяме
работа
 
Цените на най-добрите оферти за ипотечни кредити през октомври се върнаха година назад

Цените на най-добрите оферти за ипотечни кредити през октомври се върнаха година назадПрез октомври, както и през септември цените на ипотечните кредити се движеха в почти същите граници. Някои от банките навлязоха в промоционален период, като предложиха по-добри условия по кредитите си, други предложиха съвсем нови оферти, а трети следваха развитието на пазара.

През октомври също така, БНБ публикува балансите на търговските банки, където също се наблюдават някои изменения. Промяната в пазарните дялове на някои банки е показателно за нарастване или намаляване на интересът към тях. Част от това е пряк резултат от предлаганите от тях оферти. Независимо от подобренията на офертите при някои банки, пазарът запази средно ниво на цените равно на това от месец септември.

Любопитен факт е, че след наложените рестрикции от страна на БНБ с цел ограничаване на кредитирането, средните цени на най-добрите оферти за ипотечни кредити се върнаха точно с година назад. Историческите стойности на Индекси МОИТЕ ПАРИ ясно го показват.


Индекс МОИТЕ ПАРИ - BGN
Стойността на индексът в лева е 7.97%. Настоящата стойност е само с 2 базисни пункта по-ниска от предходният месец и дава основание да се счита, че практически подобрение няма. Отново редица банки коригираха своите оферти и това оказа влияние върху стойността на индекса. Две от тях подобриха своите предложения, а останалите три ги влошиха.

Първата от банките подобряваща своята най-добра стандартна оферта постига това в резултат на две корекции. Едната е свързана с премахване на таксата за усвояване, която до момента беше 1.50% от стойността на кредита. Другата промяна засяга таксата за управление на кредита, която се повишава с 20 базисни пункта до 0.50%. Така най-добрата оферта на банката е с 7 базисни пункта по-добра в сравнение със септември т.г.
Въпреки постигнатото подобрение, през изминалото тримесечие банката регистрира свиване на пазарният си дял при отпуснатите ипотечни кредити в левове. Към септември 2007 г. тя губи 1.70% от него в сравнение с притежавания през лятото.

Втората банка подобрила офертата си постига това в резултат на три корекции. Банката премахва 3 от основните такси: за разглеждане на документи, за усвояване на кредита, за управление на кредита. Така офертата й чувствително се подобрява, като от цената на кредита се отнемат 47 базисни пункта.

И тук, както при предходната банка, въпреки подобренията се отчита свиване на пазарния дял. Отстъпването е незначително (0.29 процентни пункта), но все пак е показател, че през последното тримесичие банката не е съумяла да привлече достатъчно нови клиенти.

Първата от банките, влошаващи своята най-добра оферта дължи това на един единствен фактор - покачил се SOFIBOR. Този компонент е сред основните, съставящи лихвата и той е причината за нейното покачване. Така най-добрата оферта на банката вече струва с 72 базисни пункта по-скъпо. Що се отнася до пазарният дял на банката - тя придобива нови 9 базисни пункта към него.

Втората банка с влошени оферти също дължи това на покачване на своите лихви. Покачването в лихвата е в размер на 25 базисни пункта. Тя рефлектира върху Годишният процент на разход (ГПР), като го завишава с почти същия размер. Относно пазарният дял на банката, тя запазва своите позиции, като дори добавя 2 базисни пункта към него.

Последната от банките с по-лоши оферти дължи това на преобразуваната годишна такса за управление в месечна. С новият размер на таксата на практика се отчита завишение с около 65 базисни пункта. В подобен размер е и отражението върху ГПР по офертата. Банката повишава пазарният си дял спрямо предходното тримесечие с 14 базисни пункта.

Индекс МОИТЕ ПАРИ - EUR
При индексът в евро ситуацията е сходна. Същите 5 банки отчитат корекции и по офертите си в евро. Разликата тук е, че банките подобряващи своите оферти са 3, а тези, които ги влошават 2. Независимо от това, индексът не променя своята стойност спрямо септемврийската. Актуалната му стойност отново е 7.50%.

Както при Индекс МОИТЕ ПАРИ - BGN, така и тук първата банка подобряваща своята най-добра оферта дължи това на два фактора - отпада таксата за усвояване на кредита; повишава се годишната такса за управление. Подобрението е в размер на 4 базисни пункта.

И тук, както и при левовите кредити, банката губи част от своите позиции. Свиването на пазарният й дял през изминалото тримесечие е почти 3 пъти по-голямо от това при левовите кредити. Банката губи 4.76% от дела си при отпуснатите ипотечни кредити в евро.

При втората банка подобрила своята най-добра оферта, причините са същите - отпадане на три от основните такси. Така най-добрата й оферта вече е с 46 базисни пункта по-добра. Пазарният дял на банката, за разлика при кредитите в левове се повишава. Тя добавя нови 34 базисни пункта към него.

Третата банка с по-добра оферта дължи подобрението й на по-ниският EURIBOR, който участва във формирането на лихвата. Подобрението в офертата е в размер на 11 базисни пункта. За разлика от делът й при левовите кредити, тук той намалява с 15 базисни пункта.

При банките влошаващи своите условия, причините за това са същите, както при Индекс МОИТЕ ПАРИ - BGN, тъй като това са същите банки. При първата от тях годишната такса за управление се превръща в месечна (ГПР се покачва с 64 базисни пункта), а при втората се покачва лихвата (ГПР се покачва с 17 базисни пункта). Първата банка добавя 45 базисни пункта към пазарният си дял, а втората 21.

Неколкократно бяха отчетени промени в пазарните дялове на банките. Очевидно е, че мерките на БНБ за ограничаване на кредитирането са дали своето отражение при някои от трезорите. За да неутрализират оттокът на клиенти, някои от банките направиха значителни корекции по офертите си. Дали това ще даде нужният резултат, тепърва ще бъде обект на анализ. Факт е, че мерките на БНБ имат своето отражение и след покачването на средната цена на най-добрите оферти за ипотечен кредит през септември, те се запазват и през октомври. За съжаление нивото е по-високо, което връща цените година назад.

15 ноември 2007 - Моите пари
Няма коментари


ключови думи
банки, кредити, ипотечни кредити, поскъпване, моите пари, индекси, лихви, оферти


още от категорията Банки

препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg