фирми продукти
представяме
работа
 
Цените на ипотечните кредити останаха същите през юли

Цените на ипотечните кредити останаха същите през юлиСедмият месец от годината отмина, но това не донесе нови, по-ниски цени на кредитите. Отново бе подкрепена тенденцията от последните вече 9 - 10 месеца. Цените на най-добрите оферти за ипотечни кредити останаха без промяна. По-значимо събитие през изминалият месец - изцяло приключилото обединение на една от банковите групи. Това естествено даде отражение върху настоящите стойности на индекси МОИТЕ ПАРИ.

През месец юли промени по най-добрите си оферти отчитат две банки. Първата от тях е част от една от най-големите банкови групи у нас. Тя премахва застраховка "Имот" от своите оферти, като поема този разход за своя сметка. Така Годишният процент на разход (ГПР) по тази оферта се подобрява с около 50 базисни пункта.
Другата банка, която променя най-добрата си оферта я променя в посока нагоре. Тя подобрява един от компонентите влияещи върху размера на ГПР. Банката намалява годишната си такса за управление от 0.50% на 0.10%. Независимо от това, офертата не се подобрява. Причината е, че застраховките "Имот" и "Живот", които в случая са задължителни, вече са за сметка на клиента. Освен това се повишава с 20 лв. таксата за юридическо обслужване. Тя вече е 90 лв. В резултат на всички тези промени ГПР по най-добрата оферта на банката се влошава с 29 базисни пункта.

Вижда се, че подобрението при една от банките се неутрализира наполовина от влошаването на офертата на другата. Влияние оказва новата структура на индекса. Банката влошаваща офертата си има чувствително по-висок дял (с почти 10 процентни пункта). Това допълнително неутрализира единственото подобрение по оферта през месеца, дори покачва стойността на индекса с цитирания размер.

Индекс МОИТЕ ПАРИ - EUR

Ситуацията при този индекс е аналогична на тази характерна за Индекс МОИТЕ ПАРИ - BGN. Разбира се аналогична е дотолкова, доколкото банките променящи своите оферти са същите. За разлика от индекса в лева, този в евро подобрява с 1 базисен пункт своята стойност.

За разлика от Индекс МОИТЕ ПАРИ - BGN, при Индекс МОИТЕ ПАРИ - EUR банките влошаващи ГПР по най-добрите си оферти са с една повече. Едната от тях е същата, както при индекса в левове, поради което няма да бъде анализирана. И тук промените са същите, както размерът на подобрението.

Общото подобрение по офертите в Индекс МОИТЕ ПАРИ - EUR е в размер на 50 базисни пункта, а влошаването в размер на 41. Така чистото подобрение е в размер на 9 базисни пункта, което от своя страна бива допълнително намалено от делът на банките влошаващи своите оферти. Сумарно те притежават малко повече от 3 процентни пункта по-висок дял в индекса. Така цялостното падане на Индекс МОИТЕ ПАРИ - EUR се ограничава до 1 базисен пункт, нещо което означава, че на практика няма промяна.

9 август 2007 - Моите пари
Няма коментари


ключови думи
индекс моите пари, ипотечни кредити, банки, моите пари, застраховка имот, оферти


още от категорията Банки

препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg