фирми продукти
представяме
работа
 
Регионалното министерство иска да натовари геодезистите с нови задължения

Регионалното министерство иска да натовари геодезистите с нови задълженияГеодезисти да могат да издават кадастрални скици. Това е записано в предложените от регионалното министерство промени на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Те са публикувани в портала за обществени консултации. Целта на промените е геодезистите да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър при административното обслужване на потребителите им.

"Включването на правоспособни лица в процеса ще подобри и ускори обслужването на гражданите и бизнеса. Това се налага заради увеличаването на териториалното покритие на страната с кадастрална карта и кадастрални регистри", обясни изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър Виолета Коритарова.

И към момента инженерите по геодезия изпълняват дейностите по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и по изработване на проекти за поддържането им в актуално състояние. Именно заради това от агенцията са преценили, че те имат необходимата компетентност да извършват административното обслужване на потребителите, като предоставят на хартиен носител част от документите.

Геодезистите ще имат право на достъп до информационната система на кадастъра, чрез която ще получават скици на поземлени имоти, на сгради, схеми на самостоятелни обекти в сгради и в съоръжения на техническата инфраструктура, както и удостоверения за наличие или липса на данни. Документите ще се изработват автоматично от информационната система на кадастъра, ще бъдат разпечатвани от правоспособните лица и след удостоверяване от тях ще бъдат предоставяни на потребителите на хартиен носител.

Комисия, в която ще се включват представители на неправителствените професионални организации в областта на кадастъра и геодезията, ще установява дали се допускат нарушения от страна на геодезистите и при такива ще се отнема правоспособността им. При първо нарушение ще се налага глоба в размер от 1000 до 5000 лв. или имуществена санкция на стойност от 5000 до 10 000 лв. От 1 до 3 години ще бъде лишаването от правоспособност при второ и следващо нарушение, като срокът ще се определя в зависимост от степента и характера на нарушението.

За новите си задължения геодезистите няма да получават възнаграждение от кадастралната агенция. В регистъра на геодезистите са записани около 2250 физически лица и около 620 юридически лица. Към момента покрити с кадастрална карта са 66% от територията на страната. Предвижда се до средата на 2019 г. покритието да достигне 96%.


19 октомври 2018 - Дневник

Добави коментар


Няма коментари


ключови думи
кадастрални скици, геодезия, кадастрален регистър, кадастрална карта


още от категорията геодезия

препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg