фирми продукти
работа
 
Академия за подземно строителство Blue Square
Blue Square е частна инициатива в сферата на маркетинга, образованието и рекламата.

Отскоро инвестира в академия за обучение на специалисти, работещи в областта на подземното строителство - лицензът за системата се притежава от Blue Square Ltd. ("Блу Скуеър").
Академия за подземно строителство Blue Square
Обучението се извършва в Академия за подземно строителство Блу Скуеър, в продължение на 7 дни под постоянното ръководство на преподаватели и инструктор и по програма, включваща теория, лабораторни демонстрации, практически упражнения. Курсистите се оценяват обективно по критерии, заложени в системата и международно утвърдени тестове, като успешното завършване осигурява овладяване на технологиите на производство и навици за работа с робот за полагане на пръскан бетон.
Академия за подземно строителство Blue Square
Академия за подземно строителство Blue Square
Академия за подземно строителство Blue Square
Нашата цел е посредством методите на виртуалното и практическото обучение да подпомагаме реализацията на съвременни технологии в минното и тунелното строителство. Искаме да повишим квалификацията на хората, работещи под земята, сред които често има текучество. Започнахме с операторите на машини за полагане на пръскан бетон или така наречения торкрет. Защо?
Ако 1 куб. м пръскан бетон струва 100 единици, то стойността на труда на хората, заети в процеса на получаване на крайния продукт, е малко под 8%. Въпреки специалното оборудване, което се използва, крайният резултат зависи изключително от квалификацията на операторите. Тоест, повече от 90% от инвестицията зависи от по-малко от 8% от нея. Операторът влияе изключително много върху качеството на положения бетон. Интересно е да се знае, че изучаване на този процес не се извършва в нито едно учебно заведение у нас. Този факт, както и проблемите, съпътстващи недостатъчната квалификация, са в основата на идеята да предложим на тунелните и минните компании, инвестирали стотици хиляди в съвременно оборудване, подготовка на кадри, които да бъдат на нивото на модерната техника, допринасяйки оползотворяване на пълния й потенциал.

Най-голямата полза за минните и тунелните компании е възможността тренирането на операторите да се осъществява в безопасна среда, използвайки 3D Simulator, като същевременно се работи целенасочено върху детайли от процеса на полагане на пръскания бетон, които в най-голяма степен влияят върху непродуктивните разходи, а именно: намаляване на рикошета и постигане на проектната дебелина на слоя пръскан бетон. Инвеститорът често е изненадан от количеството на непродуктивните разходи, които прави вследствие на рикоширал бетон - до 30% от изпръскания обем и до 50% от така наречената надработка, свързана с преразход на материал. Лесно е да се пресметне какви загуби търпят минните и тунелните компании вследствие на ниската квалификация на своите торкретисти.
Академия за подземно строителство Blue Square
Компаниите получават машините за пръскан бетон, но обучаването на персонала е грижа на ползвателя
Отношението към обучаване на операторите е в двете крайни състояния – от пълно отричане на нуждата от такова, до типично нашенското "много е скъпо". Всъщност точната характеристика на специализираното обучение е "много нужно". На това обучение се създават навици и най-вече система от знания за пръскания бетон, които, както беше вече споменато, не се преподават никъде. Очевидно е съществуване на такава ниша и ние се стараем да бъдем полезни на специализираните фирми за полагане на пръскан бетон. Ако се върнем на стойността му, прости изчисления показват, че в резултат на постигнатия положителен ефект, вложените за обучението на един оператор средства се възвръщат за не по-дълго от 2 работни дни. Опитът показва, че ефектът от успешно преминат курс е намаляване на непродуктивните разходи при полагане на пръскан бетон с близо 50%!
Вече работим за първия си клиент.
Получихме специална покана от наши партньори, в края на май да представим нашата академия в Дубровник на Световния конгрес по тунелно строителство.

Програма за обучение на курсистите
Програмата е разделена на два блока:
  • Специализирано обучение и квалификация на оператори на роботи за полагане на пръскан бетон (торкрет).
  • Специализирана квалификация на ръководен персонал - ръководители на смяна, техници, обектови мениджъри.
Обучението е общо 7 дни и завършва с изпит
Теоретичният модул продължава 2 дни, дава познания за пръскания бетон, специфика, функция, изисквания, начини на контрол, тестване, лабораторни упражнения, решаване на проблеми, преглед на последните достижения на технологията. Теоретичната част завършва с тест.
Практическият модел е на база на 3D Simulator в продължение на 5 дни. Решават се задачи за работа с пулта за дистанционен контрол, движение на стрелата и другите системи на робота, оптимизиране дебелината на пласта, оптимизиране на рикошета, управление на загубите, дозиране на ускорителя, област на пръскане, пръскане зад ъгъл, предотвратяване на отлепване и падане на пръскания бетон и т.н.
Процесът на обучание е разделен в 18 тематични задачи и при изпълнението им трябва да бъдат покрити определени критерии. Курсът завършва с практически изпит, като резултатите от него се оценяват обективно от 3D Simulator. Инвеститорът може да следи процеса на обучение на своя персонал онлайн.
Академия за подземно строителство Blue Square
Академия за подземно строителство Blue Square
Академия за подземно строителство Blue Square
Обучение на торкретисти: Лийф Група ЕООД
посещения: 3488
запитване

галерия
Академия за подземно строителство Blue Square
Академия за подземно строителство Blue Square
3D симулатор за обучение на торкретисти
3D симулатор за обучение на торкретисти
Академия за подземно строителство Blue Square
Академия за подземно строителство Blue Square
Академия за подземно строителство Blue Square
Академия за подземно строителство Blue Square
Академия за подземно строителство Blue Square
Академия за подземно строителство Blue Square
Академия за подземно строителство Blue Square

препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg