фирми продукти
представяме
работа
 
Дирекцията за строителен контрол вече ще може да иска премахване на преместваеми обекти

Дирекцията за строителен контрол вече ще може да иска премахване на преместваеми обектиОсвен кметовете на общини вече и началникът на Дирекцията за национален и строителен контрол (ДНСК) ще може да издава заповеди за премахване на преместваеми обекти. Промяната беше записана в Закона за устройство на територията (ЗУТ), предаде агенция "Фокус".

Новите моменти в него бяха приети на второ четене от парламента с 96 гласа "за", 17 против и трима въздържали се. Депутатите от БСП не бяха в залата, тъй като продължава обявеният от тях бойкот на парламента.

Съгласно досега действащата разпоредба в 7-дневен срок от връчването на констативния акт кметът на общината издава заповед за премахване на обекта. С новите разпоредби такива правомощия се дават и на началника на ДНСК. Заповедта се връчва на собственика на обекта, който може да я обжалва.

Основанията за премахване

Приетите текстове предвиждат преместваеми обекти да се премахват, когато са поставени без одобрена схема, когато такава се изисква или без разрешение в противоречие със схемата. Друго основание за демонтиране на павилиони и други мобилни обекти е, ако не са включени в уличната канализация или не е изградена локална система за отвеждане на отпадните води, при положение че са захранени с вода.

Законодателят предвижда за обекти, поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерски съвет за селищни образувания с национално значение или на територията на морските плажове – обстоятелствата за премахване да се установяват от органите на ДНСК.

С новите разпоредби върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти, преместваеми обекти за административни, търговски и други обслужващи дейности, както и такива за временно обитаване при бедствия. За увеселителните и за административни и търговски обслужващи дейности депутатите разпоредиха да се издава разрешение за поставяне въз основа на схема и проектна документация, одобрени от главния архитект на общината.

Условията и редът за издаване на разрешението за поставяне на обектите, за одобряване и за изискванията към схемата и проектната документация се определят с наредба на общинския съвет. Поставянето на преместваеми обекти в урегулираните поземлени имоти се разрешава само ако не се надвишават установените в подобрения устройствен план показатели.

Според ДПС се удря дребният бизнес

В паркове и градини поставянето на преместваеми обекти се извършва по ред, определен с наредба. Максималните размери, конструктивното решение и архитектурно-художественото оформление на преместваемите обекти, както и на обектите, които се разполагат в поземлени имоти за времето на провеждане на обществени мероприятия – културни фестивали, спортни и атракционни прояви, благотворителни и рекламни кампании и други, също се определят с наредба.

От ДПС предложиха да отпадне целия текст, но предложението им бе отхвърлено със 19 гласа "за", "против" - 19, и "въздържали се" - 79. Според Хамид Хамид от движението с приемането на текстовете за преместваемите обекти заради това, че някои кметове не си вършат работата, се наказват всички български граждани, занимаващи се с дребен бизнес.

До момента няма никакви изисквания към преместваемите обекти, беше пък мнението на лидерът на НФСБ Валери Симеонов, цитиран от "Фокус". По думите му в закона става въпрос за елементарни изисквания към тези обекти. "Има случаи, при които тези преместваеми обекти, които не са подложени на никаква експертиза, са направени от подръчни материали със заварки, които е правил собственикът", допълни Симеонов. Според него въпросът е сериозен, защото когато духне вятър, постройката може да се разпадне и да нарани човек или да увреди превозно средство.

С други промени в ЗУТ депутатите приеха, че сградни водопроводни и канализационни мрежи, електрически уредби за ниско напрежение и физическа инфраструктура могат да се изграждат без разрешение за строеж. Остават текстовете в закона, според които разрешение за строеж не се изисква също при изграждане на оранжерии с площ до 200 кв.м, подпорни стени с височина до 1.2 м, надгробни паметници, плочи и кръстове с височина до 3 м, както и консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи и стенописи в интериор на архитектурно-строителни и художествени културни ценности и консервация на археологически недвижими културни ценности.


13 март 2019 - Дневник

Добави коментар


Няма коментари


ключови думи
преместваеми обекти, павилиони, строителен контрол, ДНСК, ЗУТ


още от категорията строителство, строителни дейности

препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg