фирми продукти
представяме
работа
 
Термокалкулатор от Марисан - професионалният асистент в планирането на топлоизолационната система

Термокалкулаторът е софтуерно решение в помощ на проектанти и архитекти

Според най-актуалните данни на Евростат, средната консумация на топлинна енергия в жилищния сектор в 28-те членки на ЕС за 2015 г. се равнява на 1.6 МВтч на глава от населението. Именно жилищните сгради се явяват и основен източник на вредни емисии, изпускани в атмосферата. Всичко това налага разработването на редица нови политики в областта на енергийната ефективност, целящи установяването и спазването на точно определени инженерни норми в процеса на проектиране и реновиране на сградния фонд. Като един от възловите начини за редуциране на количеството потребена енергия и вредните емисии се явява изграждането на топлоизолационни системи.

"Добрата външна топлоизолационна система може да редуцира енергийните загуби с между 80% и 90%."

"The Significance of Thermal Insulation", May, 2015
KEA Climate Protection and Energy Efficiency of Baden-Württemberg


Особеностите при изграждането на ефективна топлоизолационна система

Енергийна ефективност и икономия на енергия в сградиПознаването на физичните характеристики на топлоизолационните системи и материали, както и специфичните процеси, протичащи след тяхното влагане в строежите, е от изключителна важност за доброто проектиране на строителни конструкции. Всички тези фактори имат пряко отношение към спазването на строгите европейски норми за енергийна ефективност и опазването на околната среда чрез намаляване изпускането на вредни парникови газове и оптималното използване на генерираната енергия.

Предвид различните особености на всяка една нова или стара конструкция, която предстои да бъде защитена със система за топлоизолация, както и характеристиките на околната среда в различните климатични зони, се налага използването на големи по обем данни за строителните материали, на базата на които да бъдат извършени прецизни изчисления. Това е необходимо, за да се спазят условията за ефективно топлоизолиране на строителните конструкции чрез отговарящо на нормативните изисквания проектиране, което да положи основите на енергийно ефективното строителство и да позволи издаването на съответния сертификат на готовия нов или реновиран градеж.

Термокалкулаторът е асистент в планирането на сградната топлоизолационна система

Доброто проектиране е неизбежно свързано с трудоемка и отговорна работа по изчисляване и споменатото по-горе познаване на физиката на строителните материали и системи. Днес, когато компютрите разполагат със значителна изчислителна мощ, изпълнението на тази отговорна задача става все по-лесно и прецизно.

ТЕРМОКАЛКУЛАТОР - професионалният асистент в планирането на топлоизолационната система

Инвестициите на МАРИСАН в разработване на софтуерна услуга със свободен достъп дават своя резултат – налице е мощен софтуерен асистент, съобразен до най-малкия детайл с всички топлотехнически особености и характеристики на отделните строителни материали, както и продуктовите и системни решения, които компанията предлага на пазара. Безплатният онлайн достъп до ТЕРМОКАЛКУЛАТОР предоставя възможността за изчисляване на възлови топлоизолационни величини само в рамките на няколко клика като по този начин спестява сериозно време и ресурси на всеки един, нуждаещ се от професионално планиране за своя проект. Софтуерът е снабден с интуитивен, потребителски ориентиран интерфейс, богата база данни и множество функции за улесняване на работата при изчисляване.

Термокалкулаторът спомага за постигане на оптимални топлоизолационни резултати
 
ТЕРМОКАЛКУЛАТОРЪТ притежава множество полезни функционалности, реализирани в леснодостъпна версия. Програмата може да претендира за изключително висока функционалност, добре структурирана работна площ и пълно съответствие на изведените резултати с актуалните топлотехнически норми за проектиране.

Комплексната функционалност на софтуера е представена чрез интуитивни падащи менюта, гарантиращи лесния и разбираем начин за работа дори и за непрофесионалисти. Сложната и комплексна терминология е пречупена до разбираем и достъпен език, което само по себе си прави ТЕРМОКАЛКУЛАТОР незаменим помощник в мисията за постигане на отлични топлоизолационни резултати. Високата изчислителна мощ на софтуера му позволява да изпълнява ролята на висококвалифициран виртуален специалист, превръщащ работата на архитекти и проектанти в целесъобразно и ефективно удоволствие. В крайна сметка резултатът ще позволи получаването на данни за изработването на съобразен с всички законови норми проект и всичко това, без да се натрупва планина от папки на бюрото.

Въпреки че термокалкулаторът се предлага абсолютно безплатно в онлайн пространството, той е подходящ за професионални цели и представлява софтуерно решение с впечатляващи качества. Програмата предлага следните основни възможности:

 • Не изисква локална инсталация на софтуер и може да се използва за изчисления по всяко време и навсякъде, където има интернет достъп;
 • Въведените показатели за конструкцията могат да бъдат запаметени в базата данни и след нейното повторно зареждане в програмата да бъдат коригирани при нужда;
 • Техническите параметри на строителните материали могат да се редактират и зареждат повторно от масива с данни. Възможни са редакции на наименования, дебелини, плътности и физико-технически показатели като топлинни капацитети, коефициенти на топлопроводимост – дифузно съпротивление на водните пари и други;
 • Модул с вертикално отварящо се меню за улеснен достъп до масива с данни за строителни материали;
 • Модул, извеждащ автоматизирано изчислена U-стойност на нехомогенни строителни елементи в съответствие със стандарт EN ISO 6946;
 • Получените резултати могат да бъдат съпоставяни с актуалните разпоредби на Наредба 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради;
 • Софтуерът извежда информация за температурни криви за всеки месец във вид на диаграма;
 • Диаграмно представяне на дифузионните потоци за всеки месец;
 • Пресмятане образуването и акумулирането на конденз за всеки месец и в края на годишния цикъл;
 • Оценяване на риска от развитие на плесени по интериорните основи, в съответствие със стандарт EN ISO 13788;
 • Опционално въвеждане на персонализиран показател за интериорен и екстериорен климат за отделните месеци;
 • Автоматизирана система с данни за климатичните зони, в пряка връзка с местоположението.

Термокалкулатор от Марисан

Само с помощта на няколко клика, ТЕРМОКАЛКУЛАТОР е винаги до вас, готов да спести сериозно време и усилия. Възползвайте се от свободата да експериментирате напълно свободно и без риск от допускане на грешки, като посетите вашия професионален асистент тук:
www.termocalculator2.marisanbg.com/index.aspx

Автор: Марисан АД


24 януари 2019 - Comfort.bg

Добави коментар


Няма коментари


ключови думи
Марисан, термокалкулатор, енергийна ефективност, топлоизолация, топлоизолационни системи


още от категорията саниране

препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg