фирми продукти
представяме
работа
 
При предсрочно погасяване на ипотечен кредит потребителят има право да намали разходите си

При предсрочно погасяване на ипотечен кредит потребителят има право да намали разходите сиПотребителят има право по всяко време да погаси изцяло или частично задълженията си по договора за кредит, според приетия на второ четене от парламента Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители, съобщи БТА. В този случай той има право на намаляване на общите разходи по кредита с лихвата и всички други разходи за оставащата част от срока на договора.

Кредиторът не може да отказва предсрочното погасяване и няма право на обезщетение или неустойка, когато задължението е погасено след изплащането на първите 12 месечни погасителни вноски.

Когато потребителят отправи изрично искане за предсрочно погасяване на кредита, кредиторът е длъжен своевременно да му предостави на хартиен или на друг траен носител информацията за размера на оставащия кредит, общите разходи за оставащата част от срока на договора за кредит преди предсрочното погасяване и размера на обезщетението за предсрочното погасяване, както и използваните за това допускания.

Потребителите имат право да сезират секторна помирителна комисия, разглеждаща спорове в областта на финансовите услуги, когато смятат, че са нарушени техните права.

Запазва се забраната за събиране на някои видове такси и комисионни, за които се приема, че са част от дейността на кредиторите във връзка с работата им по предоставяне на кредита.

В достатъчен срок преди предоставяне на услугите си кредитният посредник е длъжен да информира потребителя - на хартиен или на друг траен носител - за постоянния адрес, съответно седалище и адрес на управление; таксите, дължими от потребителя на кредитния посредник за неговите услуги, а когато не е възможно да бъдат посочени, метода за тяхното определяне.

Депутатите предвидиха и глоби за нарушения и задължиха кредиторите да поставят на видно място в помещенията за обслужване на клиенти и на интернет страницата си достъпна информация в писмена форма относно общите условия и тарифите, при които предоставя кредитите.

Рекламата на ипотечни кредити за недвижими имоти не може да съдържа невярна или заблуждаваща информация, записа парламентът. Забранява се използването на текстове, които заблуждават потребителя за предлагането на даден кредит или разходите по него.

Кредиторът няма право да прекрати договор за кредит на основание, че предоставената от потребителя информация преди сключването на договора е непълна. Това се допуска в случаите на установяване на документи с невярно съдържание или при умишлено укрита информация от кредитополучателя.


14 юли 2016 - Дневник
Няма коментари


ключови думи
недвижими имоти, ипотеки, жилищни заеми, ипотечни кредити


още от категорията Банки

препоръчваме
интересно
албуми
новини
календар
полезни връзки
Сигурност и дискретност Условия за ползване   Начало Принтиране  
За нас Контакти Реклама Референции
  Created by Website.bg